Menu

Referat fra ungdomsudvalgsmøde 7.4.2017

image
Bugge
22. april 2017 kl. 00:11

Referat ungdomsudvalgsmøde fredag den 7. april 2017.

Tilstede: Henning Pedersen(HP), Martin Rasmussen(MR), Kenneth Ravnborg(KR), Mathias

Jalking(MJ), Patrick Christgau(PC) og Lasse Bugge(LB).

Referent: Lasse Bugge

Dagsorden:

1. Opfølgning på store trænermøde:

KR gennemgik punkterne fra Store Trænermøde den 26. marts.

Der mangler opfølgning i forhold til følgende:

 • Kampklar, livescore, oks.dk mm. KR tager fat i Thomas Stage mht links og koder til trænere og holdledere og vi skal afholde et ”IT-kursus” for trænere/frivillige her i foråret.
 • Mødested, omklædning mm i forbindelse med kampe. Politik skal formuleres færdigt og offentliggøres til trænere, spillere, forældre og oks.dk (LB)
 • Træningsinspiration U8-U9- U10. PC og MJ tager fat i årgangene og får planlagt træningsbesøg. Mindst 2 gange med hver årgang her i foråret. Datoplan skal sendes til ungdomsudvalget.
 • Trænerforum. Lars Vestergaard vil gerne være tovholder igen her i foråret. Målet er 2 aftener her i foråret, gerne med inspiration udefra. KR aftaler datoer med Lars og melder ud på hjemmesiden.
 • FA 2017. Afholdes i uge 26 og udvides med ”Fodbold-for- sjov” for U6-U7. Flyers produceres nu her og fordeles til trænerne samt sendes til spillerne for de relevante årgange. Flere trænere har allerede meldt sig, men der skal bruges flere. Der har været spørgsmål om niveaudeling til FA. KR formulerer oplæg om det sportslige til offentliggørelse på oks.dk og facebook.

2. Status på årgangene nu her:

 • U4-U9 fungerer fint.
 • U10 er kommet godt fra start i årgangsfællesskabet med Rolfsted både socialt og sportsligt. Se punkt 9.
 • Stor tilgang truer forholdene på U11 og U12 og det besluttes at lukke for nye spillere på de to årgange frem til sommer. Nye spillere kan simpelthen ikke loves spilletid og der er ikke trænere nok til at rumme nye spillere og give fornuftige forhold for træningen. Skal meddeles trænerne, Palle og Susanne samt bestyrelsen. Tilmeldingslink fjernes fra oks.dk på de 2 årgange.
 • Der mangler assistenter og trænere på U14.
 • U15-2 har trukket sig fra M-rækken og spiller i U15A i stedet af sportslige hensyn.
 • U17 har måttet trække sit hold 2 i mesterrækken pga. manglende spillere og træner.

3. Trænersituationen fra sommer/efterår 2017:

 • Der søges aktivt efter trænere til start juli 2017 på flere årgange. KR og LB koordinerer dette. Så snart der er lavet aftaler skal det offentliggøres på oks.dk.

4. Budgetgennemgang/økonomi/kontingent

 • Økonomien i ungdomsafdelingen ser fin ud indtil videre efter 1. kvartal. Der er 18 ungdomsspillere i restance, som spærres fra træning og kamp. Kontaktpersonerne bedes hjælpe Susanne med at rykke for betaling.

5. Tøj-situationen:

 • Der bestilles/er bestilt nyt kamptøj i U11, U12 og U13 og U15. Målet er at alle OKS-hold spiller i Nike kampsæt inden udgange af 2017.

6. Diverse politikker, forældretrænere, bad/omklædning ifm kamp/træning:

 • Mødested ved kampe er OKS uanset om det er hjemme eller ude. Samkørsel skal prioriteres.
 • Man går i bad efter kamp og fællesskabet i omklædningsrummet skal prioriteres både før og efter kamp.
 • Der skrives politik omkring niveaudeling og 1.-, 2.-, 3.- og 4.-hold og holdsætning til offentliggørelse som politik på området. Bestyrelsen orienteres inden offentliggørelse.

7. Årgangskontaktpersoner:

Ungdomsudvalget fordeler sig som kontaktpersoner for de enkelte årgange, således at trænere og forældre ved, hvem de kan/skal kontakte med spørgsmål i første omgang. Kontaktpersonerne er:

 • Henning Pedersen: U4, U5, U6
 • Patrick Christgau og Mathias Jalking: U7, U8 og U9
 • Martin Rasmussen: U11 og U14
 • Lasse Bugge: U12 og U13
 • Kenneth Ravnborg: U10, U15, U17 og U19

8. Holdfotografering:

Der er aftalt holdfotografering sidst i august måned og Henning Pedersen koordinerer som hidtil. Trænerne skal gøres opmærksomme på at have kamptøj med til fotograferingen og så skal vi sige nej tak til salg af kalendere. Det giver for lidt udbytte og for meget besvær for trænere/holdledere og koordinator. Fotografen har hidtil været meget samarbejdsvillig.

9. Evaluering af årgangssamarbejde i U10:

Der skal evalueres nu her af hensyn til afklaring og holdtilmelding næste år mm. Oplæg til bestyrelsen skal drøftes på bestyrelsesmødet den 10. Maj.

Evaluering fra forældrene via spørgsmål på google sheets inden den 1. maj.

Evalueringsmøde med trænerne inden den 7. maj.

Officiel udmelding efter bestyrelsesmødet den 10. maj.

10. Andet og eventuelt:

 • Frederik Rasmussen, Christian Nielsen og Mourad Amraoui har været på B1-kursus. KR og LB holder opsamlingsmøde med dem om deres planer.
 • Bestyrelsen har iværksat en klubudviklingsproces i samarbejde med DBU klubrådgiver og det vil sikkert påvirke ungdomsudvalgets arbejde og involvere os i processen på et tidspunkt.
 • Nyhedsbrev til trænerne og opdatering af træner-info på hjemmesiden. LB koordinerer.
Information om cookies. Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungerer, med de giver også info om hvordan du bruger vores hjememside, så vi kan forbedre den for både dig og for andre. Cookie på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden accepterer du vores brug af cookies.
Luk