Menu

Indmeldelse Old Boys/Veteran afdelingerne

OKS Old Boys er en fuldstændig selvstændig afdeling under Hovedafdelingen OKS. Du kan indmelde dig online ved at trykke her, hvor kan du se en indmeldelsesblanket, som du udfylder, og derefter sendes den automatisk til kassereren i Old Boys afdelingen.