Menu

Referat af bestyrelsesmøde den 30. januar 2019

image
CR
25. februar 2019 kl. 22:44

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE OKS

 1. januar 2019

 

Mødt: Bestyrelsen

Afbud: Mads Eskesen, Palle Mikkelsen

Dagsorden blev behandlet således:

 

1) Gennemgang af referat fra seneste bestyrelsesmøde

 • MJ gennemgik referat som efterfølgende blev godkendt

 

2) Nyt fra Inspektøren + Vores Anlæg

(KL gennemgik mail fra PM)

 • Nye vinduer er ved at blive monteret i klubhuset - der er modtaget støtte fra kommunens 2:1 pulje til dette
 • Ny varmtvandsbeholder + vekselvarmer er installeret i kælder - også til dette er der modtaget kommunalt tilskud
 • Der er ekstraordinær ansøgningsrunde ved kommunens 2:1 pulje i februar 2019. MJ og PM tovholder på ny ansøgning
 • SPARK projektet endeligt afsluttet - der planlægges et lille arrangement for at markere dette i forbindelse med første hjemmekamp for 1. holdet

 
3) Nyt fra diverse udvalg

 • Der arbejdes stenhårdt på at styrke organisationen omkring Ungdomsarbejdet - bl.a. planlægges en ny funktion i klubben som ungdomsudvikler/-koordinator
 • MJ og RD har fortsat opgaven omkring analyse af medlemstal - punktet drøftes på næste møde i bestyrelsen
 • Styrkelse af organisationen i Pigeafdelingen blev drøftet - der var enighed om at forsøge at involvere flere forældre fra pigeholdene i dette - CH er tovholder
 • Der afholdes fælles trænermøde for alle ungdomstrænere mandag den 18. februar 2019, hvor bl.a. det videre arbejde i ’Det Fede Fodboldmiljø for alle i OKS’ planlægges.


4) Økonomi

 • RD gennemgik udkast til Budget for 2019. Bestyrelsen kigger Budget 2019 igennem igen snarest - evt. på særskilt møde. Regnskab 2018 lander i et lille overskud, hvilket er meget tilfredsstillende da der er foretaget flere større investeringer.

 

5) Bordet rundt + Evt

Intet til dette pkt.

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 12. marts 2019, kl. 16.30-18.30 - umiddelbart derefter fællesmøde med Old Boys bestyrelsen.

Generalforsamling i OKS forventes afholdt onsdag den 13. marts 2019, kl. 19.00

 

Således godkendt den       /       2019

Klavs Larsen               Michael Johansen       Michael Mai               Allan Jensen

Rune Dalsgaard          Carsten Hansen           Mads Eskesen           Henrik Foverskov