Menu

Referat bestyrelsesmøde 7.december 2016

Michael Johansen
17. december 2016 kl. 08:42

 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

7. DECEMBER 2016

 

Mødt: Bestyrelsen

Afbud: Michael Mai

Dagsorden blev behandlet således:

 

1) Gennemgang af referat fra seneste bestyrelsesmøde

 • MJ gennemgik referat som efterfølgende blev godkendt

2) Drøftelse med Old Boys bestyrelsen

 • Henrik Kleiner Pedersen fra Old Boys bestyrelsen og bestyrelsen drøftede fælles interesser og aftaler vedr. klubhuset

3) Nyt fra Inspektøren

 • Reparationen af kunstgræsbanen er endeligt afsluttet
 • Træningstider for vinterperioden udsendt til trænerne – har ikke givet anledning til utilfredshed, hvilket er dejligt
 • Renovering af omklædningsrum er i fuld gang
 • OKS har fået foræret en industritørretumbler og købt – for en særdeles fordelagtig pris – en industrivaskemaskine
 • OKS har modtaget tilskud fra kommunens 2:1 pulje – til lægning af fliser rundt om Bane 2 samt til bedre adgang til kunstgræsbanen – arbejdet planlægges gennemført i januar

4) Organisation og orientering fra udvalg

 • LB orienterede fra ungdomsudvalget
 • Der er som altid tilmeldt flere OKS-hold til Fyens Stiftidende Cup
 • Ungdomsholdene holder træningsfri i perioden 16. december – 9. januar
 • Der afholdes forældremøde i pigeafdelingen i januar, hvor der bl.a. skal drøftes etablering af et Pige/Dameudvalg
 • JL orienterede fra seniorudvalget
 • Der afholdes i januar evaluering af efteråret med trænergruppen
 • Nuværende angrebstræner på AS-holdet stopper af tidsmæssige årsager – den øvrige trænergruppe overtager rollen
 • Nuværende fysioterapeut/massør stoppe af tidsmæssige årsager – aftale med ny behandler indgået
 • Arbejde med renovering af cafeen forventes igangsat i februar – der afholdes opstartsmøde for arbejdsgruppen i januar

 

5) Økonomi – herunder kontingent

 • Budgetopfølgning udleveret og gennemgået af RD – bestyrelsen er fortsat tilfreds med den økonomiske status
 • Der afholdes i januar særskilt budgetmøde
 • LB og kontoret skriver ud til alle medlemmer vedr. nyt opkrævningssystem for kontingent

 

6) Bordet rundt, herunder evt.

 • Intet til dette punkt

 

KL indkalder til næste møde i bestyrelsen, og kommer med forslag til mødeplan

 

Således godkendt den       /        2016

 

Michael Mai                           Klavs Larsen                          Bo Grønhøj

 

Michael Johansen                   Lasse Bugge                          Rune Dalsgaard

 

Jakob Lundgaard