Menu

Referat bestyrelsesmøde 30. marts 2016

Michael Johansen
24. april 2016 kl. 15:37

 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

30. marts 2016

 

Mødt: Bestyrelsen Afbud: Bo Grønhøj

 

Dagsorden blev behandlet således:

 

1) Konstituering af bestyrelse og udvalg

 • Michael Mai meddelte at han bl.a. grundet nyt arbejde ikke længere kan afse den nødvendige tid til arbejdet som formand i OKS, og derfor omkring 1. maj ønsker at træde tilbage  – han ønsker dog at fortsætte arbejdet i bestyrelsen. Bestyrelsen valgte herefter enstemmigt at konstituere Klavs Larsen som ny formand når MM træder tilbage
 • Nuværende næsteformand (MJ) fortsætter – Kassererpost endnu ikke fordelt – bestyrelsen overvejer mulighederne til næste møde
 • Udvalgsstruktur og ansvarsområder drøftes på næste bestyrelsesmøde – MJ og KL kommer med oplæg

2) Kontingent

 • Der er fortsat mange medlemmer, som er i restance. Der skal udsendes rykkere til de spillere, som er i restance. Hvis der fortsat ikke betales skal spillerne spærres så de ikke kan træne eller spille kampe. Bestyrelsen vurderede, at de gældende procedurer for opkrævning generelt fungerer udemærket og derfor fortsættes – der skal dog sættes navne på, hvem der er ansvarlig for den videre proces i henholdsvis ungdom og senior. Desuden skal alle regler og procedure vedr. kontingentopkrævning og –restancer kunne findes på klubbens hjemmeside. FU drøfter de videre skridt i forhold til dette.

3) Rengøring af klubhus og anlæg

 • Forretningsudvalget (FU) løser denne problemstilling sammen med Palle M

4) Økonomi

 • Pkt. udsat til næste møde

5) Procedure for besvarelse af henvendelser

 • Kort drøftet – drøftes evt. yderligere på næste møde i sammenhæng med udvalgsstruktur og kompetencefordeling

6) Nyt fra Ungdom

 • Pkt. udsat til næste møde

7) Nyt fra Senior

 • Pkt. udsat til næste møde

8) Hjemmeside og Facebook

 • Pkt. drøftes i sammenhæng med udvalgsstruktur på næste møde

9) Strategiproces

 • Bestyrelsen holder strategiseminar inden sommerferien for at samle op på den igangsatte strategiproces samt planlægge det fortsatte forløb

 

Næste møde i bestyrelsen er onsdag den 27. april 2016, kl. 16.45 – 18.45