Menu

Referat bestyrelsesmøde 18. august 2016

Michael Johansen
27. august 2016 kl. 05:39

 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

18. August 2016

 

Mødt: Bestyrelsen

Afbud: Bo Grønhøj

 

Dagsorden blev behandlet således:

 1) Gennemgang af referat fra seneste bestyrelsesmøde

 • MJ gennemgik referat som efterfølgende blev godkendt

  2) Protestsag

 • Protestsag og svar fra DBU Fyn gennemgået og drøftet med træner – bestyrelsen besluttede, at gå videre med sagen

  3) Nyt fra Inspektøren

 • Brug af Bane 1 til kampe og ønske om træning på banen drøftet – der indledes dialog med bl.a. Old Boys om dette
 • Der bliver indkøbt nye 5 mands-mål til Kunstgræsbane samt diverse redskaber/materiale til klubben
 • Baseret på erfaringerne fra denne sommer vandes bane 1+2 efter behov – der tages dog hensyn til økonomien i den forbindelse
 • Drøftelse af muligheden for udlejning af Kunstgræsbanen efter kl. 21.00

  4) Organisation og orientering fra udvalg

 • Brian er stoppet i Cafeen. Ani og Karin dækker så mange vagter som mulig. Desuden laves opslag vedr. ekstra hjælp til Cafeen
 • Lidt knas med endelig bemanding af trænere I Ungdomsafdelingen – ungdomsudvalget arbejder på højtryk
 • Problemer med tøjlevering – KL har snakket med leverandør og butik for at få rettet op på dette
 • Alle ungdomshold får lavet holdfoto som hænges i Klubhuset
 • Roald Poulsen tilknyttet som sparing for trænerstaben på AS-holdet

 5) Økonomi – herunder kontingent

 • RD gennemgik opdateret økonomioversigt, som blev drøftet i bestyrelsen – generel tilfredshed i bestyrelsen med situationen

 6) Bordet rundt, herunder evt.

 • Bestyrelsen har aldrig rigtig fået landet Strategiforløbet fra 2015/2016. DBU tilbyder klubudviklingsforløb for en meget rimelig pris – bestyrelsen besluttede, at kontakte DBU vedr. et klubudviklingsforløb

 Næste møde i bestyrelsen er onsdag den 28. september 2016

 Således godkendt den       /        2016

 

Michael Mai                           Klavs Larsen                          Bo Grønhøj

 

Michael Johansen                   Lasse Bugge                          Rune Dalsgaard

 

Jakob Lundgaard