Menu

Referat bestyrelsesmøde 17. juni 2015

Michael Johansen
24. juni 2015 kl. 21:19

 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

17. juni 2015 

Mødt: Bestyrelsen - afbud fra Lasse Bugge

Dagsorden blev behandlet således:

 

1) Bordet rundt

 • Kort drøftelse af mulighed for nye sponsorater
 • Kort status på diverse projekter fra Inspektøren
 • Drøftelse af Odense Friskole´s brug af OKS´s faciliteter, bl.a. SPARK
 • JH, HP og Inspektøren kommer med forslag til priser for brug af SPARK samt til booking-system
 • Der kommunikeres på hjemmesiden omkring forhøjelse af kontingentet i OKS (nyhed om dette lagt på hjemmesiden den 19. juni 2015)


2) Partnerskabsaftaler

 • JH og Henrik Petersen orienterede om forslag til partnerskabaftaler
 • Der er p.t. drøftelser om aktiviteter i gang med Ejerslykkeskolen, Munkebjergskolen og Børnehaven Den Magiske Gryde
 • Der ser ud til at være gode muligheder for at opnå støtte til samarbejdet og partnerskabsaftalerne fra Odense Kommunes Idrætspulje, som netop skal støtte foreningers og skolers/institutioners samarbejde
 • Bestyrelsen ser frem til de forskellige typer samarbejder i lokalområdet, som vil være til gavn for OKS, og besluttede, at JH og HP kan gå videre med aftalerne


3) Tinderbox

 • Vi har næsten nået målet med 75 hjælpere fra OKS til Tinderbox – KL vurderer, at vi når helt i mål


4) SPARK

 • KL orienterede om status og de forskellige problemstillinger i forbindelse med endelig færdiggørelse af projektet
 • Vi holder fast i åbningsarrangement den 3. juni 2015

 

5) Økonomi

 • Klubbens økonomi ser fortsat fornuftig ud – bestyrelsen glæder sig særligt over det meget lave tal for restancer, som tidligere har været et stort problem


6) Ungdomsafdeling

 • Intet til dette punkt

 

7) Seniorafdeling

 • Drøftelse af tidspunkter for afvikling af kampe for 1. holdet i Albaniserien – aftales nærmere med trænerteamet
 • Drøftelse af udfordringer med at finde trænere til 2. holdet.
 • Bestyrelsen ønsker en overordnet drøftelse af mulighederne for større træningstrupper, fællestræning, U21-hold samt sammenhængen mellem de ældste ungdomshold og seniorafdelingen. Dette drøftes på bestyrelsens strategidag i august – seniorudvalget kommer med indledende kort oplæg omkring de forskellige problemstillinger til næste bestyrelsesmøde

 

8) Fremtidig fordeling af træningstider

 • Drøftelse af fordeling og tidspunkter af træningstider for både ungdoms- og seniorhold. Inspektøren har – efter forudgående drøftelse med trænerne - mandat til at fastlægge de endelige tider for den kommende sæson

 

9) EVT. – herunder næste møde

 • Klar til OKS FA i uge 27 - 135 tilmeldte – flot
 • Liverpool FA køres igen i uge 42 – denne gang torsdag, fredag og lørdag
 • Ny hjemmeside for OKS næsten færdig og klar til at ’gå i luften’
 • Kort drøftelse af muligheden for at seniorspillere kan ’sælge’ deres egen ryg på spilletrøjen – ok til dette

Næste møde afholdes i forbindelse med åbningsarrangement for SPARK fredag den 3. juli 2015

Information om cookies. Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungerer, med de giver også info om hvordan du bruger vores hjememside, så vi kan forbedre den for både dig og for andre. Cookie på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden accepterer du vores brug af cookies.
Luk