Menu

Referat bestyrelsesmøde 15. januar 2014

02. maj 2015 kl. 14:03

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

15. JANUAR 2014

 

Mødt: Bestyrelsen – afbud fra Jens, Morten og Jakob

Dagsorden blev behandlet således:

1. Godkendelse af referat

Referat fra seneste bestyrelsesmøde godkendt og underskrevet.

2. Orientering

Formanden: Michael og Jens deltager på delegeretmøde i januar.

Senior: Der er opstart på lørdag. Truppen meldes stort set intakt, og Michael Mai er i arbejdstøjet. Der afholdes et sponsoroplæg vedrørende senior i forbindelse med regnskabsmøde lørdag den 25. januar 2014.

SPARK: Vi afventer 2 behandlinger i Odense Kommunes økonomiudvalg, hvorefter vi forhåbentlig kan begynde at grave til sommer.

3. Økonomi

Regnskabet for 2013 bliver bedre end budgettet, hvilket også er strengt nødvendigt. Regnskab og udkast til budget 2014 fremlægges til godkendelse på regnskabsmøde den 25. januar 2014.

4. Opdatering ungdomstrænere

Der er kommet en del nye trænere i drengeafdelingerne. Vi har stort set styr på alle hold. Til pigeafdelingen kunne vi godt bruge nogle ekstra hænder. 

5. Klub CMS. 

DBU kommer med en ny hjemmeside til klubberne med faciliteter i forhold til ny elektronisk indberetning og registrering af spillere. Vi arbejder stadigvæk videre med evt. udvikling af vores egen hjemmeside, men følger op på DBU´s endelige resultat. Stage har ansvaret. 

6. Generalforsamling, prismodtagere mv.

Datoen er på sidste bestyrelsesmøde fastsat til den 26. februar 2014. Old Boys Afdelingen sørger for indrykning af annonce i FS. Troels sørger for info på egen hjemmeside, samt udarbejder materiale til generalforsamlingen. Vi mangler stadigvæk endelig accept fra 3 bestyrelsesmedlemmer samt 3 revisorer. Jens arbejder primært videre med dette, men vi skal alle hjælpe med at finde kandidater. Stage følger op på forslag til prismodtagere.

7. Damer

Henrik tager kontakt til Ubberud mht. til status på holdsamarbejde.

8. ”Lukkede” hold

Vi har fået henvendelser vedrørende start af ”lukkede” hold. Der kan ikke være lukkede hold. Man er nødt til at respekterer op- og nedrykninger af både hold og spillere. For nye hold af denne type indføres fra 1. januar 2014 et holdkontingent som dækker omkostningerne ved holdet. Vi har alt for dårlige erfaringer med kontingentrestancer.

9. OKS FA 2014

OKS Football Acadamy ledes i 2014 af Henrik Pedersen og Thomas Sandberg i fællesskab.

10. Eventuelt

Vi mangler sidenet til streetbanen. Vi har genbrugt de gamle bagnet, men nye indkøbes efter behov.

Kontingent forventes udskrevet primo februar. Vi bør overveje en mere dækkende tekst på opkrævningen, så medlemmerne ikke er i tvivl.

 

HUSK !!

Generalforsamling afholdes onsdag den 26. februar 2014 kl. 19 i Cafe OKSen

 

Næste møde er onsdag den 12. februar 2014 kl. 18.30 (Husk spisning og penge)

Der afholdes regnskabs- og budgetmøde lørdag den 25. januar 2014 kl. 9 – nyt tidspunkt

 

Information om cookies. Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungerer, med de giver også info om hvordan du bruger vores hjememside, så vi kan forbedre den for både dig og for andre. Cookie på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden accepterer du vores brug af cookies.
Luk