Menu

Referat bestyrelsesmøde 12. marts 2014

02. maj 2015 kl. 14:04

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

12. MARTS 2014

Mødt: Bestyrelsen – afbud fra Allan

Dagsorden blev behandlet således:

1. Godkendelse af referat

Referat fra seneste bestyrelsesmøde var godkendt og underskrevet.

2. Velkommen til nye medlemmer

Henrik Pedersen bød velkommen til de nye medlemmer af bestyrelsen, herunder comeback og formandspost til Michael Mai. Bestyrelsen præsenterede sig kort. Mødedatoer blev aftalt til fortsat at være den 2. onsdag i måneden.

3. Orientering

Michael havde modtaget indbydelse til Alliancen. Den sendes videre til Morten Stig holdet. Kældertruppen har indkøbt playstation for egne midler.

Der er ønske om ansættelse af målmandstræner til AS. Troels laver aftale i samarbejde med John A.

Vi har tilmeldt et U21 hold i forårets turnering.

Vi har haft en tandskade i en træningskamp. Vi mener man selv skal dække via egen ulykkesforsikring. HP undersøger om vi har dækning via DBU/DIF.

Fjernsyn i cafeen bliver nu sat til, og der er indkøbt lille fodboldpakke fra viasat.

Der har været afholdt møde i U/elite, der følger særskilt referat.

Vi har afviklet den første fællesspisning i cafeen med 41 deltagere. Næste gang er den 27. marts.

SPARK:

Vi har afholdt infomøde den 4. marts. Desværre deltog kun 20. Der har været udfordringer med bortskaffelse af overfladevand i forhold til byggetilladelsen. Mutopia arbejder i samarbejde med Odense Kommune på at løse problemet. Projektet er på møde i Økonomiudvalget den 9. april eller den 30. april.

Vores damehold har indgået holdsamarbejde med Ubberud. Holdet kommer til at spille i Albaniserien under navnet Ubberud/OKS. Holdet træner på OKS mandag.

Allan arbejder på at få repareret måltavlen sammen med Knuddi. Odense Kommune laver en forhøjning/tilskuerplads mellem bane 1 og 2.

FA: indbydelse på vej ud og der bliver også tilmelding på hjemmesiden. Tilmelding begynder den 26. marts.

4. Økonomi

Flot regnskab blev godkendt på generalforsamlingen. Vi skal holde kæden stram i 2014 også, hvilket vores budget også viser. Kontingenter er sendt ud til ungdom, og de er på vej til senior.

5. Ny bestyrelse – fordeling af opgaver

Michael Mai har påtaget sig formandsposten og fortsætter samtidig som "sportschef" for kældertruppen. Lasse Bugge bliver ny bestyrelsesrepræsentant i ungdomsudvalget. Øvrige poster kommer løbende på hjemmesiden.

6. Inspektør

Vi har afholdt samtale med samtlige ansøgere. Ny inspektør bliver offentliggjort på hjemmesiden snarest.

7. Forsikring

Vores forsikringsforhold trænger til et eftersyn. Klavs Larsen holder et møde med Alm. Brand og kommer med et oplæg. HP afdækker forsikringsdækning hos DBU/DIF.

8. Sponsor

Vi er stadigvæk på bagkant i forhold til sponsorer. Vi vil gerne have et netværk på OKSon Park. Mai prøver at finde mulige emner til sponsorarbejde.

9. Kampe AS

Mai har lavet et oplæg, hvor de fleste poster er besat. Sæsonkort er på vej fra trykkeren. Carsten trykker program og Mai fremsender info. Carsten og Jesper starter grillen i samarbejde med Winnie.

10. Salg af lodsedler SIKO og magasin om Richard Møller

Lodsedler fra SIKO tager Lasse Bugge med til ungdomsudvalget.

HP undersøger om vi hæfter for noget i forbindelse med magasin, ellers go på det.

11. Ungdom

Der har allerede været afholdt møde i ungdomsudvalget. Der er foretaget en fordeling af opgaver og udarbejdet en TO DO liste. Udvalget vil forsøge at genoplive det store fællesmøde på Munkebjerg Skolen i august som sæsonopstart. Der vil blive udarbejdet en behovsanalyse på trænere.

12. Eventuelt

Der er tidligere udarbejdet en holdrangering til brug for kampplanlægning. HP og Troels arbejder på at fremskaffe den.

Der er bevilliget penge til få træningskampe på kunst for øvrige seniorer.

Vi ansætter Ulla igen i cafeen fra den 1. april.

Klavs præsenterede en oplæg omkring cover til Iphone mv. Klavs arbejder videre.

Næste møde er onsdag den 9. april 2014 kl. 18.30 (Husk spisning og penge)

Information om cookies. Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungerer, med de giver også info om hvordan du bruger vores hjememside, så vi kan forbedre den for både dig og for andre. Cookie på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden accepterer du vores brug af cookies.
Luk