Menu

Referat bestyrelsesmøde 12. februar 2014

02. maj 2015 kl. 14:03

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

12. FEBRUAR 2014

 

Mødt: Bestyrelsen – afbud fra Jens, Morten, Allan og Jakob

Dagsorden blev behandlet således:

1. Godkendelse af referat

Referat fra seneste bestyrelsesmøde godkendt og underskrevet.

2. Orientering

Michael orienterede om delegeretmøde. Mest interessante punkt var vedtagelse af mulighed for fælles rækker med DBU Jylland.

OKS afholder kursus i samarbejde med DBU i brugen af det nye Kluboffice den 10. marts 2014.

Der er ansat en projektleder i nærværk Munkebjerg.

FA: Sandberg og HP har afholdt møde. Planlægningen er godt i gang, og en dato for tilmelding meldes ud snarest.

SPARK: Der er afsendt ansøgning til et par fonde. Vi afventer 2 behandlinger i Odense Kommunes økonomiudvalg vedrørende forstadspuljen den 26. februar. Vi har indsendt ansøgning om byggetilladelse samt arbejdet videre med bortskaffelse af jord. Der afholdes infomøde for alle interesserede den 4. marts 2014.

3. Økonomi

Regnskabet er godkendt af bestyrelsen og revisorerne på regnskabsmøde for 14 dage siden. Regnskabet for 2013 bliver bedre end budgettet. Budgettet for 2014 udvisende et mindre overskud blev ligeledes godkendt.

4. U17/U19

Der har været et ønske om at udvikle et ungemiljø. Bestyrelsen har besluttet at afsætte et mindre beløb til dette.

5. Dubli

Bestyrelsen har fået forelagt indkøbsmaskinen Dubli. Vi er umiddelbart interesseret i konceptet, men overlader den endelige beslutning til den nye bestyrelse.

6. Generalforsamling, prismodtagere mv.

Troels varetager det praktiske papirarbejde mv. Vi mangler stadigvæk 4 bestyrelses-medlemmer, 1 suppleant samt ungdomsformand.

7. DBU app

Bestyrelsen har besluttet at tilbyde samtlige trænere hvis hold har indberetningspligt denne app gratis. Thomas Stage har ansvaret.

8. Damehold

HP og TKN har haft møde med Ubberud. Vi har tidligere aftalt et samarbejde, som blev forpurret af en oprykning. Bestyrelsen har besluttet at indgå holdsamarbejde med Ubberud for dame senior. Ubberud varetager alt det praktiske, og de træner 1 gang om ugen på OKS.

9. Ny inspektør og afsked med Kromann

Afsked med inspektør Henrik Kromann vil foregå fredag den 28. februar 2014. Der vil være åbent hus på OKS fra kl. 12-15 for dem der har lyst til at kigge forbi.

HP sørger for det praktiske og Stage hjemmesiden.

Vi har modtaget de første ansøgninger til stillingen, og samtaler vil blive indledt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

10. Henvendelse fra et medlem

Bestyrelsen har fået en henvendelse vedrørende foreningens regnskab. Der er et ønske om et meget mere specificeret regnskab på afdelingsniveau. Bestyrelsen har vedtaget at regnskab til brug for generalforsamlingen udarbejdes på vanlig vis.

11. Eventuelt

JH har behandlet en henvendelse fra en træner. HP følger op dette, hvorefter det nye ungdomsudvalg tager over.

Vi har lånt et smartboard som forsøges sat op i glassalen.

HUSK !!

Generalforsamling afholdes onsdag den 26. februar 2014 kl. 19 i Cafe OKSen

Næste møde er onsdag den 12. marts 2014 kl. 18.30 (Husk spisning og penge)

                      

Information om cookies. Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungerer, med de giver også info om hvordan du bruger vores hjememside, så vi kan forbedre den for både dig og for andre. Cookie på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden accepterer du vores brug af cookies.
Luk