Menu

Referat bestyrelsesmøde 18. december 2013

02. maj 2015 kl. 14:00

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

18. DECEMBER 2013

Mødt: Bestyrelsen – afbud fra Allan, Carsten, Morten og Jakob

Dagsorden blev behandlet således:

1. Godkendelse af referat

Referat fra seneste bestyrelsesmøde godkendt og underskrevet.

2. Orientering

Formanden: Der er en del korrespondance mv. vedrørende trænere og kontingent. I forbindelse med kontingent har vi behov for en præcisering på hjemmesiden. Stage laver et udkast. Michael og Jens deltager på delegeretmøde i januar.

Senior: Der er juleferie i afdelingen.

SPARK: Styregruppen har holdt møde i lørdags. Der mangler stadigvæk ca. 400 tkr. Vi er i en god dialog med Odense Kommune, og der skal afholdes et møde i midten af januar. Herefter afholder vi et informationsmøde for alle klubbens medlemmer mv.

Diverse: Vi har fået afslag fra Albani Fonden om tilskud til et komfur. Carlsbergs Sportsfonden har bevilliget tilskud til nye målnet til streetbanen.

3. Økonomi

Likviditeten er som forventet, og vi skal stadigvæk sparer på alle fronter. Årets resultat forventes bedre end budget. Budget for 2014 forventes vedtaget/udleveret på næste bestyrelsesmøde.

4. Status på trænere i børne- ungdomsafdelingen

Vi mangler akut trænere til U5/U6 samt U9. Vi har tilsagn fra en del trænere om fortsættelse efter sommerferien, hvilket er utroligt dejligt. Derudover har vi trænere klar i kulissen, hvis ønsker vi ikke kan opfylde for nuværende. Niels Boller er trådt ind som redningsmand for U14 piger.

5. Trænerkurser 2014.

En del nye trænere har ønsket en C-licens. Vi prøver at få afholdt C kursus på klubniveau. 1-2 har ønske om B1 kursus. Derudover er der vedligeholdelseskursus for 3-4 B-licens trænere. Udgifterne indarbejdes i budget for 2014. Derefter må vi forholde os til behovet.

6. Evt. ansættelse af konsulent til implementering af Den Røde Tråd

Vi har haft interessante forespørgsler og samtaler. JH arbejder videre i forhold til samarbejde og økonomi.

7. Ny bestyrelse

Jeanette Weidekam og Martin Jensen er udtrådt i løbet af året, og suppleanterne ønsker ikke at fortsætte. Derudover ønsker Henrik Petersen og Thomas Stage at udtræde i forbindelse med, at de overgår til andre funktioner i klubben. JH har tilsagn fra 2 personer. Vi mangler således akut 2 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. Derudover fratræder de folkevalgte revisorer, så her mangler vi 2 revisorer og 1 suppleant.

8. Status juletræssalg

Vi har ikke solgt det forventede, og er derfor lidt tilbageholdende med at købe mere ind. Vi satser på udsolgt inden jul. Næste år skal det planlægges lidt bedre. Reklame mv. skal ligeledes have lidt mere "gas".

9. Ungdom Elite

Vores hjemmeside trænger til en update. Vi afventer de kommende måneders møder/forhandlinger.

En eventuel overbygningsaftale med Næsby er stadigvæk på forhandlingsbordet.

Vi har dialog med DBUFyn omkring deltagelse i jysk/fynsk mesterrække. Vi udarbejder et oplæg til DBUFyn, som medtages på møde i Børneudvalget i foråret.

Vi har fået henvendelse på en del af vores spillere. JH følger op på, hvordan vi håndterer dette, både nu og i fremtiden.

10. Fastlæggelse af generalforsamling

 

Generalforsamling afholdes onsdag den 26. februar 2014 kl. 19 i Cafe OKSen

 

Næste møde er onsdag den 15. januar 2014 kl. 18.30 (Husk spisning og penge)

Der afholdes regnskabs- og budgetmøde lørdag den 25. januar 2014 kl. 10

 

Information om cookies. Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungerer, med de giver også info om hvordan du bruger vores hjememside, så vi kan forbedre den for både dig og for andre. Cookie på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden accepterer du vores brug af cookies.
Luk