Menu

Peter Blom

image
30. marts 2023 kl. 15:59

Peter Blom (1951-  )

"OKS uden Peter Blom er utænkelig".   

Sådan kunne man læse i klubbens medlemsblad nr. 5/6 1980 og her 43 år senere kan vi heldigvis konstatere, at både P. Blom og OKS stadig lever i bedste velgående.

"Blomme" blev født i Nansensgade  i 1951, blot et skruet indlæg fra OKSON Park. Den ene side af gaden var OKS'ere. Den anden side holdt til i Korsløkke Boldklub, der dengang lå ved Ringvejen, men senere blev naboklub til OKS. Naboskabet ophørte i 1967, da Korsløkke Boldklub lagde sig sammen med Boldklubben Thor, blev til B67 og flyttede tilbage til Ringvejen.

Blom boede heldigvis på den rigtige side i Nansensgade og på sin 7-års fødselsdag 18. april 1958, blev han indmeldt i Odense Kammeraternes Sportsklub og her har han været siden. Peter Blom er, når disse linier skrives (2023), længst nulevende medlem af klubben.

Det var en ægte kvartérs- og arbejderklub, som Peter Blom blev en del af. Her spillede man fodbold med dem, man kendte fra Korsløkke-kvarteret. Her var der nedsat kontingent til lærlinge og her tog man på rejser til venskabsklubber som AIK Frederiksholm. 8 år efter indmeldelsen kom Blom i lære som kleinsmed og fuldførte uddannelsen ved udgangen af 1970.

I klubhuset hænger et billede af et drengehold fra først i 1960'erne. Her ses Blom sammen med bl.a. den skudstærke Ernst Holst og senere Grill-Maestro (2015-2022) i "Gjersings Corner", Lars Gjersing. Alle tre er naturligvis fortsat hyppige gæster i OKS.

Blom tog turen som spiller fra lagkageholdet til ynglingetiden, oftest med en position som højre innerwing…og så sluttede den aktive fodboldkarriere, da Blom ”ikke gad spille seniorfodbold". I en alder af 17 år overtog han i stedet fodboldopdragelsen af klubbens yngste spillere, Lagkageholdet. Så avancerede han som træner til 1. Lilleput, der blev det første ungdomshold fra OKS, der hævdede sig i FBU's rækker. Senere fik også drenge- og juniorhold glæde af Bloms engagement.

I 1969 blev Peter Blom valgt ind i ungdomsudvalget, hvor han i første omgang virkede frem til 1980, kun afbrudt af militærtjeneste i 1971/72. I perioden 1977-1980 var Blom formand for udvalget.

Ungdomsafdelingen leverede glimrende spillere til seniorafdelingen: 5 af spillerne på holdet, der i 1968 for første gang bragte OKS i Fynsserien, var af egen avl. På holdet, der i 1976 for første gang gjorde OKS til en Danmarksserieklub, var der hele seks spillere, der havde trådt deres ungdomsfodboldstøvler på Østerbæksvej.

I 1975 blev Blom kåret som ”Årets Okse”

Adspurgt om hvad han er mest stolt af  i denne periode, peger Blom bl.a. på de vellykkede bestræbelser på en tættere kontakt med de unges forældre. I praksis bl.a. udmøntet i en kørselsordning, hvor de unge i stedet for at blive transporteret med bus til udekampene, nu blev proppet ind i forældrenes biler. Dels sparede det f.eks. i 1980 OKS for en kørselsudgift på ca. 20.000 kr, dels inddrog man forældrene i børnenes fritidsinteresse. Som tak for indsatsen blev der en del år afholdt en "Kørselsfest" i Gildesalen i Smedenes Hus. Festerne samlede omkring 100 af de forældre, der havde kørt fodbolddrengene til udekampe fem eller flere gange i løbet af sæsonen. Samtidig fik man mange af forældrene meldt ind som passive Old Boys!

Blom nævner også turene til Bornholm: I 8 år fra sidst i 1960'erne, var han hvert år primus motor omkring ferieture til Bornholm for unge Okser (10-16 år), der ellers ikke ville komme på ferie. Drengene betalte 1 kr. (steg senere til svimlende 5 kr.). Resten blev de første år betalt af Dansk Arbejder Idræt (DAI), senere af Odense Kommune. Der var tale om et ugelangt ophold, hvor flokken havde en bus til rådighed, så man kunne komme rundt til seværdighederne. Man boede på vandrehjemmet "Sjælland" i Allinge-Sandvig. Ofte var der indlagt fodboldkampe mod bl.a. Viking Rønne i programmet. På den første tur deltog den 10-årige Per Otto Rasmussen...nok mere kendt som skuespilleren bag figuren Heino (ham med slamsugeren) fra reklameserien "Polle fra Snave". Turene var så populære, at nogle af drengene, der senere havde rundet de 16 år, bad om at komme med - mod fuld betaling.

Der var også venskabsture til Hertha 06 Berlin, Üttersén ved Hamburg, Flere gange Stettin i Polen, hvor Erik og Laila Holst var med til at holde drengene i ørene. Senere deltog også sønnen Ernst Holst som leder. Det blev også til en ren ferietur til Mallorca finansieret bl.a. via uddeling af reklamer fra Brugsen på Rødegårdsvej.

Ungdomsarbejdet blev udviklet og forstærket gennem 80’erne med en masse dygtige trænere og ledere, kulminerende med et vaskeægte Danmarksmesterskab til klubbens suveræne miniputter i 1988. Henning Pedersen, Torben ”Svoger” Mortensen og Finn Hindsholm Hansen skal nævnes blandt mange i denne periode, herunder ikke mindst "Lille" Torben Pedersen, der i mange år var at finde på OKS' 1. hold men også senere som ildsjælet ungdomsformand og meget mere.

Ved udgangen af 1980 proklamerede Peter Blom, at nu var det slut. Nu ville han bruge mere tid på familien, men sådan skulle det naturligvis ikke gå. Han vendte hurtigt tilbage til ungdomsarbejdet med stor succes både som træner og udvalgsmedlem og i 1981 blev han valgt ind i Old Boys bestyrelsen. Peter var fra starten en væsentlig drivkraft omkring mange af de arrangementer Old Boys har afholdt, ligesom hans uddannelse som (klein)smed også kom klubben til gode: I 1982 tegnede og fremstillede han klubbens første stadiongrill. Det var gedigent håndværk, for selvsamme grill er fortsat i funktion i "Gjersings Corner" under klubbens hjemmekampe.

I 1986 kom der overbygning på klubhuset (det berømte/berygtede Glashus) og samtidig skulle man have en ny måltavle. Den blev, som Glashuset, tegnet af arkitekt (og bestyrelsesmedlem) Jes Heilbo og jernskelettet blev fremstillet af Peter Blom, Erik Nielsen (Goliat) og Klaus Mikkelsen på Nyborg Havn. Det vejede 2 tons og én af Poul Skovs store kraner (Fyns Stillads Kompagni) måtte tages i brug, da det skulle sættes på plads i det ene hjørne af OKSON Park. Det er vel næsten overflødigt at skrive, at jernkonstruktionen stadig står, hvor den altid har stået, og i dag bærer den nye flotte digitale LED-skærm.

Derudover kan man rundt om i klubhuset finde spor af Bloms solide håndværk.

Banko, Andespil og Lotteri var fra klubbens start en nærmest livsvigtig del af klubbens indtægts-DNA. I mange år blev spillene afholdt ude i byen (især på Fyns Nye Forsamlingshus i Dronningensgade), men da man endelig fik sig etableret med et ordentligt klubhus, flyttede spillene "hjem”. Fra 1973 var mandag bankodag på Østerbæksvej og i 1984 kunne man fejre bankospil nr. 150.

Nye  muligheder åbnede sig med Lokal-TV's fremmarch i 1980'erne, og OKS Old Boys blev en del af DUS-samarbejdet (OKS, OB, B1913 og B1909) på Odense Lokal-TV, hvor der var TV-Bingo hver søndag i perioden 1986-1987. Med Blom som én af de bærende kræfter. Da det gik bedst var der ca. 200.000 kr. til hver klub årligt. Old Boys afdelingen skænkede mange af disse penge til klubbens ungdomsafdeling.

DA TV-Bingo klingede af, involverede Old Boys sig fra 1987 og en årrække frem i Odense Ny Bankocenter på Roersvej (senere på Grønløkkevej), hvor Blom og en masse andre frivillige hver torsdag fik genereret mange penge til OKS.

I dag (2023) afholdes der jævnligt Banko i Smedenes hus, hvor stadion-overkontrollør Niels Boller er vært og hvor vigtige og nødvendige penge stadig ruller ind til Old Boys og OKS.

Blom har ud over banko/bingo medvirket til at skaffe rigtig mange penge til OKS gennem årene: Bandereklamer/sponsorer, præmier, juletræsfester, lotteri, grillmester med Okse på Spid som speciale og ikke mindst de legendariske "Sponsorcykelløb", som senest blev afviklet i 2022. Man gik aldrig forgæves til Blom, når noget skulle sættes i gang.

I 1986 fik ”Blomme” overrakt FBU’s sølvnål for mange års lederarbejde i OKS.

I 1985 blev der indført betalt fodbold i OKS. Nu skulle OB, B1913 og B1909 udfordres. Et A/S selskab kaldet ”OKStimisten” blev dannet og selskabet ”lejede” klubbens første og andet seniorhold. I 1987 rykkede OKS atter op i 2. division og i 1989 opnåede klubben sin hidtil bedste placering: Nr. 4 i landets næstbedste række. Peter Blom husker tiden som fantastisk. Mange mennesker på stadion, gode spillere og spændende kampe mod klassemodstandere, Busser fyldt med supportere til udekampene og en stor, talentfuld ungdomsafdeling. Blom mener ikke, at pengene ændrede klubånden. Alle nød bare den sportslige succes og den megen fest og opmærksomhed, der var omkring klubben i de år.

Men 1989 var også det sidste år med betalt fodbold i OKS. Sidst på året indgav spillerne konkursbegæring mod OKStimist A/S. Lønningerne var ikke udbetalt. Eventyret sluttede uden happy ending. Konkursen kastede lange skygger over klubben de følgende år: Spillerflugt, sportslig deroute, som endte i Serie 1, en smuldrende ungdomsafdeling og kaos på ledelsesgangen: I 1991 trak klubbens mangeårige formand Johan Schmeltz sig som formand, og klubhuset gik på tvangsauktion. Spillerne måtte klæde om i buskene omkring banerne. En række OKS’ere i selskabet Dan-OKS købte klubhuset fri af Kreditforeningen og solgte det senere til Old Boys Afdelingen, der fortsat (2023) står som ejer.

Den nye formand Erik Sandberg holdt kun en periode og i 1993 stod OKS reelt uden ledelse. Atter en gang måtte Old Boys afdelingen træde til og et ”Forretningsudvalg” blev nedsat bestående af  Gunner Mikkelsen som ”konstitueret formand”, Peter Blom John Barrett og Michael ”Skolelærer” Nielsen. Denne selvbestaltede ledelse holdt sammen på klubben et halvt års tid indtil en ny formand og en ny bestyrelse kunne vælges. Blom husker denne tid som usikker men han var aldrig i tvivl om hvorvidt OKS ville overleve som klub. ”De gamle okser med OKS-hjertet på rette plads og klubsammenhold som DNA, bar os igennem krisen”

Peter Blom blev i 2007 udnævnt til Æresmedlem af sin hjerteklub, OKS.

De senere år har Peter Blom vitterligt droslet sit arbejde i OKS ned og tilbragt mere tid sammen med Fru Blom/Vibsen i lejligheden på Bjerregårdsvej, sønnen Jonas, 2 børnebørn og kolonihaven. Men Peter kommer stadig ofte forbi til hverdag og til kamp. Hans hjerte banker fortsat i OKS-takt,  og han er trofast revisor i Old Boys Afdelingen. Hans røde manke er blevet lidt tyndere i toppen, men ind imellem kan man på OKSON PARK og omegn stadig høre vibrationerne fra hans stemmebånd, "som selv en elskovssyg hanelefant ville misunde ham" (citat fra et medlemsblad i 1980). 

I dag (2023) er OKS en veldrevet boldklub med en stor ungdomsafdeling med både drenge- og pigehold, 12 herre-seniorer og en talentfuld afdeling for kvinde-senoritas, der netop er rykket op i Fynsserien. Medlemsmæssigt er OKS nu Fyns næststørste fodboldklub med mere end 900 medlemmer. Dertil var det aldrig kommet uden Odense Kammerater som Peter Blom og de mange andre, der trak og bar. Tak for det hele, Peter. En fuldblods Okse.

4. november 2023 fik Peter Blom overrakt DBUs sølvnål. Det skete  i forbindelse med Danmarksseriekampen mellem OKS og B1913. På billedet flankeres Peter Blom af DBU-Fyns formand Bjarne Christensen (tv) og Michael Johansen, næstformand i OKS.

 

OKS-holdkammerater i 1962 og stadig OKSER i 2023: Peter Blom og Lars Gjersing

 

Michael Gorm snakkede med Peter Blom i april 2023.

Information om cookies. Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungerer, med de giver også info om hvordan du bruger vores hjememside, så vi kan forbedre den for både dig og for andre. Cookie på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden accepterer du vores brug af cookies.
Luk