Menu

Referat fra ungdomsudvalgsmøde den 27.10.2016

Bugge
09. december 2016 kl. 08:42

Referat fra ungdomsudvalgsmøde den 27.10.2016:

Tilstede: Kenneth Ravnborg, Mathias Jalking, Patrick Christgau og Lasse Bugge.


1) dommere til træningskampene her i vinter:

Der er afsat penge i budget 2016 til at dække dommerudgifter her i november og december. Fra 1.1.2017 er det nytår budgetår.

Ungdomsudvalget vedtog følgende principper for dækning af dommerudgifter til træningskampe:
- ved kampe mod fynske hold betaler udeholdet dommeren, men Palle booker dommeren i kluboffice/finder dem internt
- ved kampe mod ikke fynske hold dækker vi dommerudgiften som kompensation for deres kørselsomkostninger. Palle booker på vanlig vis.
- ved kampe på udebane dækker vi udgifterne på vanlig vis, hvis det er aftalen.
Ovenstående gælder for U12 og opefter i forhold til vores tidligere beslutning.

2) Økonomi 2016 og budget 2017:

Foreløbigt forbrug for 2016 gennemgået og der er balance i økonomien i 2016. Der er brugt flere penge på trænertøj, så alle trænere har fået nyt trænertøj og så er der købt rigtigt mange bolde og rekvisitter til trænerne.

Der blev udarbejdet budgetforslag for 2017.
Budgetforslaget indeholder en lille stigning i udgifterne.Trænerudgifterne stiger stille og roligt. Vi bliver flere trænere, hvilket er dejligt, men de skal også have løn og på kurser. Disse poster forventes at stige i 2017.
Vi kommer til at købe kamptøj i 2017, idet der er flere årgange, som kommer til at mangle meget snart. Lige nu er der god sponsoraktivitet, men der er hold, som ikke har mulighed for at skaffe sponsorer og her må vi købe kamptøj via budgettet.

3) trænerafslutning:

Vi plejer at invitere til trænerafslutning den første weekend i november, men det nåede vi ikke. Vi vil i stedet invitere til trænerafslutning, -opstart og -møde er lørdag den 4. februar kl. 16 eller 17 til mini-turnering på streetbanen eller kunsten, hvis vi er mange og så er der kort informationsmøde inden der serveres mad og drikkelse kl. 1830.

4) opgavekort:

OKS har indgået samarbejde med DBU Fyn om hjælp til organisering af klubben på de interne strukturer herunder beskrivelse af opgaver i klubben vha. opgavekort, som gør det nemt at arbejde med de forskellige opgaver - og ikke mindst at få dem uddelegeret. Hovedformålet her er at få tydeliggjort hvilke opgaver der findes i klubben og under de enkelte udvalg, få dem beskrevet så brugbart som muligt så det bliver nemmere at rekruttere frivillige til konkrete opgaver. Lasse er tovholder for opgaven i bestyrelsen.

5) trænersituationen:

Generelt ser det fint ud på trænerfronten, men der er fortsat brug for trænere og assistenter på flere hold/årgange. Kenneth og Lasse fortsætter arbejdet med rekruttering og en væsentlig faktor er vores gode trænermiljø samt mulighed for træneruddannelse både via DBU, men også internt.

Vores satsning med børnetrænerinspiration via Mathias og Patrick er gået fint, men har været lidt sene til at komme i gang. U10 har ikke været med til så mange træninger. Vi stiler mod en forlængelse i foråret 2017 under lignende rammer, men det skal forhandles på plads senest til januar.

 

Opfølgning på mødet: Lasse skriver referat og lægger på hjemmesiden samt sender til trænerne og så vil der blive lavet et nyhedsbrev med mere konkret information til trænerne fra udvalget.

 

Referent: Lasse Bugge, 29458468