Menu

Referat bestyrelsesmøde 8.juni 2016

22. juni 2016 kl. 05:14

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

8. juni 2016

 

Mødt: Bestyrelsen

 

Dagsorden blev behandlet således:

1) Gennemgang af referat fra seneste bestyrelsesmøde

  • MJ gennemgik referat som efterfølgende blev godkendt

2) Nyt fra Inspektøren

  • Bane 1 er p.g.a. tørke de seneste uger meget tør – PM og KL har regnet på udgifterne i forbindelse med ekstraordinær vanding – dette vil blive meget dyrt. PM afholder møde med gartner fra Odense Idrætspark for at få rådgivning vedr. banepleje
  • Drøftelse af henvendelse vedr. bolde i kolonihaver – PM sørger for at kommunen kontaktes vedr. hegn, og at der inviteres til møde med bestyrelsen for kolonihaveforeningen.
  • Pavillonerne i SPARK-Projektet færdiggøres inden for få uger

3) Kommunikationsstrategi/-politik (Henrik Kleiner Petersen deltog under dette pkt)

  • Hjemmeside og Facebook-side samt forventninger til brugen af disse platforme drøftet
  • BG gennemgik de forskellige muligheder for udvikling af hjemmesiden – han udvikler løbende på denne
  • Aftalt at der planlægges informationsaften for trænere/ledere i OKS vedr. brugen af hjemmesiden – BG er tovholder på dette

4) Organisation og orientering fra udvalg

  • Punktet udskudt til næste møde – forslag til samlet organisationsplan for OKS udsendes til bestyrelsen fra KL og MJ senest 27. juni 2016

5) Økonomi – herunder kontingent

  • RD gennemgik opdateret økonomioversigt, som blev drøftet i bestyrelsen – indtil videre følger vi budgettet

6) Bordet rundt - Evt.

  • MM deltager i stedet for KL i møde i den fynske formandsklub den 21. Juni 2016

Næste møde i bestyrelsen er onsdag den 17. august 2016

 

Således godkendt den       /        2016

 

Michael Mai                           Klavs Larsen                          Bo Grønhøj

 

Michael Johansen                   Lasse Bugge                          Rune Dalsgaard

 

Jakob Lundgaard