Menu

Referat bestyrelsesmøde 28.september 2016

Michael Johansen
19. oktober 2016 kl. 09:33

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

28.september 2016

Mødt: Bestyrelsen

Afbud: Bo Grønhøj, Michael Mai, Lasse Bugge, Jakob Lundgaard

Dagsorden blev behandlet således:

 

1) Gennemgang af referat fra seneste bestyrelsesmøde

 • MJ gennemgik referat som efterfølgende blev godkendt

2) Nyt fra Inspektøren

 • Lamper mod sti ved kunstgræsbanen bliver rettet
 • Der skal foretages ny justering af lys på kunstgræsbanen og om nødvendigt opsættes ekstra lamper – PM/KL er i dialog med leverandør om dette
 • Drøftelse af belægning og udlejning af kunstgræsbanen i vintersæsonen – Bestyrelsen besluttede at banen ikke udlejes og benyttes efter kl. 21.00.
 • PM udsender snarest revideret efterårsplan samt vinterplan for træningen
 • Låse til banelys udskiftet
 • Der er søgt kommunens 2:1 pulje til fliser og bander omkring Bane 2

3) Organisation og orientering fra udvalg

 • RD refererede nogle ønsker og initiativer fra Kældertruppen. Det drejer sig bl.a. om nogle vedligeholdelsesmæssige punkter i omklædningen, som blev afstemt med inspektøren.
 • MJ gennemgik diverse punkter fra seneste fællesmøde i trænergruppen i seniorafdelingen – meget positiv stemning i trænergruppen og generelt godt samarbejde på tværs af hold
 • MJ refererede fra seneste møde I Ungdomseliteudvalget. Det er indtil videre fortsat udvalgets holdning, at OKS ikke skal ‘giftes’ med en enkelt klub men samarbejde med mange forskellige klubber i det omfang det kan lade sig gøre. Der er konstant stor interesse for ungdomsspillere fra OKS fra andre klubber – samarbejdet med disse klubber fungerer overvejende godt og tillidsfuldt

4) Økonomi – herunder kontingent

 • RD gennemgik opdateret økonomioversigt, som blev drøftet i bestyrelsen – fortsat generel tilfredshed i bestyrelsen med klubbens økonomiske situation
 • Det blev besluttet, at kontingentet for studerende nedsættes med 200 kr. til 900 kr. pr. halvsæson
 • Tøjaftalen med Nike/Sportsmaster kører meget tilfredsstillende og tallene i aftalen omkring køb og modydelser følger de opstillede budgetter/estimater

5) Bordet rundt, herunder evt.

 • De tidligere problemer omkring levering af tøj er løst og levering kører nu tilfredsstillende
 • I forlængelse af punkterne fra Inspektøren var der en kort drøftelse af klubbens energiudgifter – det blev besluttet, at spørge kommunen om rådgivning fra Energikonsulent
 • I forlængelse af snak omkring brugen af kunstgræsbanen i vintersæsonen blev det besluttet, at Odense Friskole skal betale for brugen af banen på linje med øvrige lejere af banen

 

Næste møde i bestyrelsen er onsdag den 9. november 2016

 

Således godkendt den       /        2016

 

Michael Mai                    Klavs Larsen                  Bo Grønhøj

 

Michael Johansen           Lasse Bugge                   Rune Dalsgaard

 

Jakob Lundgaard