Menu

Referat bestyrelsesmøde 21. oktober 2015

Michael Johansen
31. oktober 2015 kl. 22:14

 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

21. oktober 2015

Mødt: Bestyrelsen

Afbud fra: Lasse Bugge, Allan Nielsen, Carsten Laursen

 

Dagsorden blev behandlet således:

1) Bordet rundt (Inspektøren deltog under dette punkt)

 • MM har modtaget materiale om ansøgning af lokaletilskud fra Odense Kommune – MM og PM koordinerer
 • MM modtaget invitation til møde i DBU Fyn´s Formandsmøde – MM deltager sammen med 1 mere fra bestyrelsen
 • JH er på vegne af OKS medunderskriver på ansøgning til Odense Kommunes Forstadspulje fra Børneinstitutionen ’Den Magiske Gryde’ – som OKS samarbejder med - om tilskud til en motoriklegeplads
 • DBU Sjælland har taget initiativ til fællesmøde med alle interesserede klubber i DK, som har hold i U21 rækkerne. Mødet afholdes i OKS torsdag den 5. november 2015
 • Liverpool Football Academy blev afviklet i OKS 3 dage i efterårsferien – der var 27 deltagende børn
 • På bane 1+2 laver Odense Kommune nyt forsøg med at blande kunstgræs og almindeligt græs i dele af målfelterne for at undgå det tilbagevendende problem med nedslidte målfelter. Det er først sted på Fyn metoden afprøves
 • Haltider samt vinterplan for brug af kunstgræsbanen er på plads – udarbejdet i samarbejde med trænerne
 • FU arbejder p.t. med prissætning af leje af kunstgræsbane for andre klubber/brugere
 • I uge 45 sættes nye lamper op i lysanlægget ved kunstgræsbanen
 • SPARK ikke endeligt ’afleveret’ fra entreprenør endnu – der laves afleveringsforretning med gennemgang af evt. fejl og mangler

2) Nyt fra Forretningsudvalget (FU)

 • FU har kun afholdt 2 møder – og skal finde sin form – i forhold til sager og opgavetyper – men tiltaget tegner lovende og kan aflaste bestyrelsen
 • Der skal etableres ’flise-gang’ med lys fra klubhus til kunstgræsbanen – for at holde udgifterne til dette nede arrangeres arbejdsweekend

3) Kantine

 • Levnedsmiddelkontrollen har været på uanmeldt besøg – vi har fået en ’glad smiley’!
 • Drøftelse af bemanding af kantine i vinterperioden – FU drøfter dette

4) Tøjsponsor/-aftale

 • Tøjudvalget har holdt nogle sonderende møder med et par interesserede leverandører – der arbejdes videre med flere leverandører

5) Nyt fra seniorafdelingen

 • Drøftelse af trænerbemandingen i seniorafdelingen
 • De nye trænere for kældertruppen afholder informationsmøde for truppen torsdag den 5. november 2015

6) Nyt fra ungdomsafdelingen

 • Intet til dette punkt

7) Økonomi

 • Budgetopfølgning og snak om budget 2016 sættes på som tema på næste bestyrelsesmøde

8) Arbejde med fonde

 • Punktet udskydes til senere møde

9) Strategi-forløb

 • Planlagt strategidag med ekstern konsulent udsættes pga. for mange afbud – der arrangeres ny dato

10) EVT.

 • Intet til dette punkt

 

Næste møde i bestyrelsen er onsdag den 11. november 2015, kl. 17.30 – 19.30