Menu

Referat bestyrelsesmøde 15. maj 2015

Michael Johansen
20. maj 2015 kl. 23:28

 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

13. maj 2015

 

Mødt: Bestyrelsen - afbud fra Allan Nielsen, Jens Henningsen, Troels K. Nielsen, Carsten Lauersen

Dagsorden blev behandlet således:

1) Bordet rundt

 • Klubben modtager for mange rykkere for manglende udfyldelse af holdkort (ind i mellem også bøder) – procedure i Ungdom, hvor Thomas Stage følger op på dette hos trænere for ungdomshold fortsættes – der skal findes kontaktperson for dette i Senior – Seniorudvalget drøfter dette
 • Kommet info-materiale omkring ny Idrætspulje i Odense Kommune, der skal understøtte samspillet mellem skoler og foreningsliv – JH orienteres om dette
 • Tidligere idé/forslag omkring afvikling af ’Sommerfest-dage’ i OKS overvejes atter – KL og JL undersøger nærmere


2) Økonomi

 • Fortsat sund økonomi i klubben
 • Der skal udregnes nøjagtigt driftsbudget for de nye faciliteter i klubben. For at kunne fortsætte klubbens sunde økonomiske udvikling med de øgede driftsudgifter til faciliteterne bliver det nødvendigt med kontingentforhøjelser – bestyrelsen fastlægger senere niveauet for disse forhøjelser – klubbens kontingenter ligger p.t. helt generelt lavt i forhold til klubber vi sammenligner os med


3) Tøjaftale

 • Der skal findes ny samarbejdspartner vedr. klubbens tøjaftale. TKN, JL, KL og MJ undersøger de forskellige muligheder og kommer med oplæg til bestyrelsen


4) SPARK

 • Projektet holder tidsplanen
 • Der planlægges indvielse af de nye faciliteter fredag den 3. juli 2015

 

5) Seniorafdeling

 • JL orienterede om status
 • Der afholdes snarest møde i Seniorudvalget


6) Ungdomsafdeling

 • LB orienterede om status
 • Fortsat udfordringer med at få trænere nok til alle hold

 

7) Samarbejde med AC Odense

 • De første kampe for AC Odense er afviklet – det tegner til et positivt samarbejde
 • AC Odense har betalt ’leje’ for foråret 2015 jf. samarbejdsaftalen

 

8) Tinderbox

 • KL orienterede om status
 • Mangler fortsat hjælpere som OKS skal stille med til Tinderbox – alle laver indsats for at finde de sidste – KL koordinerer

 

9) EVT.

 • Strategidag for bestyrelsen afholdes 28.-29. august 2015
 • Klubfest for gamle OKS-medlemmer afholdes den 20. juni 2015, hvor 1. holdet spiller sidste kamp
 • Liste fra Palle (Inspektør) omkring ønsker til diverse mindre og større projekter blev gennemgået og prioriteret

 

Næste møde i bestyrelsen afholdes onsdag den 10. juni 2015, kl. 17.30-19.30