Menu

Referat bestyrelsesmøde 11. august 2015.

Michael Johansen
24. august 2015 kl. 08:14

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

11. august 2015

Mødt: Bestyrelsen

Afbud fra: Allan Nielsen, Jakob Lundgaard, Jens Henningsen, Lars Stenderup

 

Dagsorden blev behandlet således:

1) Bordet rundt

 • Afklaring af telefonliste vedr. alarmen i klubhuset
 • Orientering om drift og åbningstider i kantinen
 • Bestyrelsen skal drøfte OKS FA Sommer 2016 på næste møde
 • Orientering om tilknytning af praktikant vedr. sponsorarbejde og i forlængelse heraf arbejdet med salg af skilte på Bane 1
 • Tøjaftale skal på plads i løbet af de næste måneder
 • Der afholdes Liverpool Fodboldskole på OKS i uge 42, 12.-16. oktober 2015
 • Henvendelse fra Red Barnet om brug af klubhuset i forbindelse med indsamling
 • Afholdt opstartsmøde for ungdomstrænere


2) SPARK

 • KL orienterede om status ifht reparationen af Kunstgræsbanen
 • Orientering ved KL og PM om status på pavilloner

3) Økonomi

 • Klubbens økonomi er fornuftig men stram. Der skal holdes igen frem til nytår.
 • Bestyrelsen drøfter på næste møde kompetencefordelingen i forhold styring af økonomien

4) Henvendelse vedr. kontingentstigning

 • MJ svarer på henvendelsen

5) Fordeling af træningstider

 • PM´s model vedr. træningstider har været drøftet med diverse trænere. Bestyrelsen fastholder PM´s forslag til fordeling af træningstider frem til ’Vintersæsonen’, hvor der laves ny fordeling

6) Strategiseminar i bestyrelsen

 • Bestyrelsen afholder strategiseminar på OKS fredag den 28. august 2015, kl. 16.00 til lørdag den 29. august 2015, kl. 16.00
 • KL og MM laver oplæg og program

Næste møde i bestyrelsen er onsdag den 9. september 2015, kl. 17.30 – 19.30

 

 

 

Således godkendt den       /        2015

 

Michael Mai                           Klavs Larsen                          Allan Nielsen

 

Michael Johansen                   Lasse Bugge                          Troels Kaae Nielsen

 

Carsten Lauersen                   Jens Henningsen                    Jakob Lundgaard