Menu

Referat bestyrelsesmøde 14. august 2013

02. maj 2015 kl. 13:57

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

14. AUGUST 2013

 

Mødt : Bestyrelsen – afbud fra Jeanette, Michael og Allan.

Martin Jensen er flyttet til Kbh. grundet studier, og udtræder derfor af bestyrelsen. 1. suppleant Morten Borup indtræder.

 

Dagsorden fremsendt inden mødet blev behandlet således:

 

1. Godkendelse af referat

 

Referat fra seneste bestyrelsesmøde godkendt og underskrevet. Det indstilles at man møder til tiden og melder afbud i god tid, herunder også til mad såfremt man ikke ønsker dette.

 

2. Orientering

 

Årets FA i uge 27 forløb planmæssigt med ca. 165 deltagere. Vi evalurerer senere i forbindelse med planlægning/forbedringer til 2014. Tusind tak til trænere, madhold, frivillige mv., samt ikke mindst skoleleder Henrik Pedersen for et godt arrangement.

 

3. Økonomi

 

Vi har lige nu lidt likviditet. Likviditeten skyldes til dels et lån på 50 tkr. fra SIKO samt et tilskud til SPARK i samme størrelse fra DBU. Kontingenter går i den rigtige retning, men vi skulle gerne have de sidste restancer ind. Ulla er sat til at rykke og Stage/Troels hjælper til.

 

4. Seniorafdelingen

 

Kenneth Kyed er stoppet som seniorformand. Troels overtager indtil videre. Vi skal omgående have et møde sat op med sportschef og 2. holds træner. Kenneth har lovet dette til tirsdag. Troels har haft møde med øvrige seniorer. Vi er nødt til at trække 2 serie 5 hold og serie 3 holdene mangler spillere. Vi håber på at hold 1 og 2 har spillere i overskud.

 

5. Ungdomsafdeling

 

Igen i år har besættelse af trænerposter været den store udfordring. Det ser ud til at kabalen går op i sidste sekund.

 

6. Pige-/dameafdeling

 

Vores pigeafdeling vokser støt og sikkert. Skoleprojektet som har været fødekanal fortsætter ufortrødent.

Dameafdelingen skulle have været holdsamarbejde med Ubberud. Da holdet er rykket op under DBU kan dette ikke lade sig gøre. Holdet spiller videre som Ubberud. De træner på OKS nogle dage og spiller pokalkampe. JH tager kontakt med Ubberud for en afklaring af økonomien.

 

7. Status SPARK

 

Vi har fået samlet 8,350 mill. sammen og har et par ansøgninger endnu, hvor vi afventer svar. I forhold til budgettet mangler således ca. 3 mill. Styregruppen afholder møde med Odense Kommune med henblik på at få startet processen. Morten Borup har udarbejdet en byggeplan.

 

 

 

 

 

8. Hjemmesiden

 

Carsten og Stage har nu adgang til at lægge på hjemmesiden samt opdatere de rubrikker der findes. Bjarne er stadigvæk tovholder på vedligeholdelse og udvikling. Der skal afholdes et møde med alle interessenter.

 

9. Backup OKS i Billeder

 

Michael Mai har lavet en facebook gruppe der hedder OKS i Billeder. I forbindelse med oprydning har vi fundet et hav af nye samt ”rigtig” gamle billeder. Mai arbejder sig stille og roligt gennem bunken, så bak op om projektet.

 

10. Pølsetangskursus

 

Vi havde lagt på hjemmesiden vedrørende pølsetangskursus. Det er nødvendigt for at kunne stå som frivillig i kantinen. Der mødte desværre for få op. Vi mangler HELT VILDT frivillige, så vi kan få åbnet kantinen.

 

11. Ny jobtilskudsordning

 

JH deltager i et møde sammen med Kasper for at afdække de nye regler/muligheder.

 

12. Eventuelt

 

Vi afholder dommerkursus over 2 weekender ved efterårsafslutningen. Vi skal stille med 4 pc samt forhåbentlig nogle frivillige klubdommere. Stage går videre med DBU Fyn.

El-support Fyn er nu åbnet op for erhverv. Vi skal forsøge at ”sælge” nogen tilmeldinger.

Nogen har ønske om en elektronisk infostander. HP arbejder videre på pris mv.

Vi har fået støtte fra 1-2 puljen til nyt tag (asbest) på klubhuset. Det nye tag bliver lagt på i uge 40. Fra fredag i uge 39 skal vi således bruge frivillig arbejdskraft til nedtagning af gammelt tag og skorsten samt isolering af loftet. Niels Boller er sammen med Old Boys i gang med at finde frivillige.

Old Boys har bevilliget maling til klubhuset i samme forbindelse. Henning står for projektet.

Der afholdes møde i uge 34 i styregruppen til sommerstævne/fest 2014.

 

Næste møde er onsdag den 11. september 2013 kl. 18.30 (Husk spisning og penge)

Information om cookies. Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungerer, med de giver også info om hvordan du bruger vores hjememside, så vi kan forbedre den for både dig og for andre. Cookie på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden accepterer du vores brug af cookies.
Luk