Menu

Referat bestyrelsesmøde 13. november 2013

02. maj 2015 kl. 13:59

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

13. NOVEMBER 2013

 

Mødt: Bestyrelsen – afbud fra Morten og Jakob

Dagsorden blev behandlet således:

1. Godkendelse af referat

Referat fra seneste bestyrelsesmøde godkendt og underskrevet.

2. Orientering

Formanden: Der er en del korrespondance mv. fra DBU frem mod delegeret møde vedrørende diverse ændringer i bl.a. turneringsstrukturen. Muligheden for afholdelse af en årsfest/samlet forældremøde på Munkebjergskolen blev drøftet. HP og JH arbejder videre med projektet.

Jens har primært telefontid hverdage mellem kl. 16-18.

Senior: AS holdet vandt den sidste kamp og overvintre over stregen. Det samme gør sig gældende for serie 2. Hold 3 er så småt ved at komme i omdrejninger, og trænersituationen er løst til foråret. Vi håber alle spillere bliver i klubben vinteren over, så kommer vi stærkt på banen i foråret. Øvrige serie 3 hold har haft en del udfordringer ikke mindst udenfor banen, mens serie 5 holdet er rykket op næsten ubesejret. Michael Mai er kommet godt i gang som ”sportschef”, og deltager ved næste bestyrelsesmøde.

Diverse: SPARK bliver omtalt i næste nummer af Magasinet Munkebjerg. Samtidig er der startet en indsamling via crowdfounding. Se mere på www.oks.dk.

3. Økonomi

 

Likviditeten er som forventet, og vi skal stadigvæk sparer på alle fronter. Budgettet forventes overholdt. Der har været uforudsete udgifter bl.a til SPARK.

4. Kontingentrestancer

Der er stadigvæk for store restancer. Vi har vedtaget, at vi konsekvent indberetter til DBUFyn, når medlemmer ikke betaler. Rykkergebyr og gebyr for manglende tilmelding via Nets (PBS) blev drøftet sammen med procedure for dokumentation for studerende. Beslutning desangående er udskudt indtil videre.

5. Leder til OKS FA

Henrik Pedersen overtog ledelsen af FA i 11. time i år. Henrik har et ønske om at træde lidt tilbage i denne funktion og køre nye folk i stilling. Vi arbejder på emner frem mod næste bestyrelsesmøde.

6. Gennemgang af huset

Vi skal udarbejde en prioriteret vedligeholdelsesplan for huset. Allan og Henrik udarbejder denne asap.

7. Rekruttering til bestyrelse

Vi er i gang med at finde emner til bestyrelses- og udvalgsposter. Der har været 2 positive og en negativ tilkendegivelse. JH indbyder de 2 nye emner til næste bestyrelsesmøde. Arbejdet skal fortsættes, da vi mangler mange frivillige hænder.

8. Indendørstider

 

Vi fastholder de nuværende timer i forhold til Odense Kommune/Munkebjerg Skolen.

9. SPARK

Vi har udarbejdet et nyt oplæg til en mindre anlægssum. LOA har givet mundligt tilsagn om støtte, men nedsat med samme procentsats som anlægssummen. Vi mangler skriftligt tilsagn, så vi kan få støtten fra A. P. Møller Fonden bekræftet. Derefter skal OKS finde yderligere ca. 400 tkr., så vi kan komme i jorden.

10. Sponsorer

Der skal afholdes møde med Albani den 19/11 2013. Winnie, Allan og Troels deltager. Vi mangler stadigvæk at komme mere aktivt i gang med sponsorarbejdet. Vi skal arbejde hårdt på at finde en tovholder.

11. Juletræer

Vi begynder salget den 1. december. Kasper er ansvarlig for personale. Troels udarbejder plakat og vagtplan. Allan sørger for reklameomdeling. Susanne rundsender til alle medlemmer.

12. Ny hjemmeside

Vores hjemmeside hoster lidt, og vi ønsker at gøre noget ved dette. Vi har fået et overslag på en ny hjemmeside. Vi arbejder videre med projektet.

13. Telefonbøger

Vi skal have afklaret hvem der vil kører telefonbøger i 2014, under forudsætning af, at vi får muligheden. Troels kontakter seniorhold, mens Allan og Henrik kontakter ungdomshold.

14. Eventuelt

 

Der blev drøftet et par punkter herunder forhold omkring ungdomslicenser. Det blev aftalt at tage kontakt til DBUFyn i første omgang.

 

Næste møde er onsdag den 11. december 2013 kl. 18.30 (Husk spisning og penge)

 

 

Information om cookies. Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungerer, med de giver også info om hvordan du bruger vores hjememside, så vi kan forbedre den for både dig og for andre. Cookie på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden accepterer du vores brug af cookies.
Luk