Menu

Referat bestyrelsesmøde 13. marts 2013

02. maj 2015 kl. 13:54

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
Deltagere: Bestyrelsen

1. Præsentation af de nye i bestyrelsen
Formanden bød de nye medlemmer af bestyrelsen velkommen. Formanden kommenterede på generalforsamlingen samt berettede om de seneste års bestyrelsesarbejde. Herefter præsenterede samtlige bestyrelsesmedlemmer sig.

2. Spørgsmål
Under dette punkt stillede de nye bestyrelsesmedlemmer spørgsmål samt dialog om arbejdet i OKS.

3. Konstituering
Bestyrelsen konstituerede sig med udvalg osv. i henhold til valg på generalforsamlingen. Alle medlemmer redegjorde for deres interesser og arbejdsområder. Henrik Pedersen er stadigvæk bestyrelsens kontaktperson for damer/piger.

4. Økonomi
I henhold til de seneste aflagte regnskaber er OKS meget klemt økonomisk. Vi må forvente, at denne situation vil være gældende nogen år frem. Fokus her og nu bliver inddrivelse af nye kontingentrestancer på ca. 200 tkr. samt stram budgetopfølgning på udgifterne.

5. Kantinen – hvad gør vi ?
Der var kommet en del tilkendegivelser om frivillige som ville hjælpe efter generalforsamlingen. Udfordringen her bliver adgang samt ”pølsetangskursus”. JH og Troels har et opfølgende møde i morgen med Jobcenter Fyn.

6. OKS Football Akademi
Henrik Pedersen har overtaget taktstokken. Indbydelse er klar til at gå i trykken, og første salgsdag bliver den 27. marts 2013

7. Retningslinier for booking af multibane
Det fremlagte blev vedtaget – 200 kr. i timen. Banen skal også lejes ud til Fodboldfitness både på medlemsbasis og timebasis.

8. Orientering om sammenhængende skoledag
Punktet udgik.

9. Erhvervsklub
Vi har længe ønsket at starte noget sponsornetværk. Tiden og hænderne har desværre ikke været til stede. Efter ønske fra nogle sponsorer tager vi nu stafetten op. Allan, Carsten og Troels prøver at få skabt nogen kontakter mv.

10. Eventuelt
Situationen omkring manglende ”sportschef” blev drøftet, og der arbejdes videre på den front. Kontingent for studerende var ligeledes til debat.

Næste møde er den 10. april 2013 kl. 18.30

Der henstilles at alle møder frem og møder til tiden, og er parat kl. 18.30.