Menu

Referat bestyrelsesmøde 9. maj 2012

02. maj 2015 kl. 13:44

Deltagere:  Bestyrelsen – afbud Palle og Michael
Suppleanter – ingen

Referat fra sidste møde blev godkendt og underskrevet

Dagsorden fremsendt inden mødet blev behandlet således:

1. Meddelelser
Vi har fået ”Pigeraketten” til oks. Det løber af stablen den 25/8 2012 kl. 13. Dameafdelingen har lovet at hjælpe med trænere osv. Tine har fået arbejde i København, og udtræder derfor af bestyrelsen. Vi skal have en suppleant ind. Bestyrelsen oplever positive signaler, initiativ og ansvarlighed omkring senior/U21/U19. Der forventes udbedring af bane 1 og 2 i pinsen. Der afholdes MUS med personale indenfor 14 dage. Vi arbejder videre mht. tøjsponsor.

2. Økonomi og kontingent
Likviditeten har været god, men på ingen måde bedre end forventet. Vi skal kæmpe enormt, for at nå det budgetterede resultat. Kontingenter er et stort problem i seniorafdelingen, mens der er styr på ungdom.

3. Opfølgning sidste møde
Der er indhentet pris på tøjpakke til dame senior. JH arbejder intenst med træner til damerne. HP og JP har sendt 5 ansøgninger til diverse fonde.

4. Orientering vedrørende T-licens

Som forventet fik vi afslag fra DBU. Vi arbejder ufortrødent videre med de punkter, der skal forbedres.

5. Opfølgning på samtaler med inspektør
Jobbeskrivelse mv. er under udarbejdelse.

6. Opfølgning på ansættelse af Kasper
Vi havde vedtaget, at økonomien ikke rakte til flere ansatte. Nu har Jobcenter henvendt sig med henblik på en tilskudsordning. Palle tager kontakt til Jobcenter for en afklaring af økonomi og vilkår i øvrigt.

7. Firtidsudvalget
HP sidder i udvalget, som primært forestår fordeling af haltider.

8. Selvbærende lokalsamfund
JH og HP deltager - primært vedrørende aktivt nærmiljø og samarbejde på tværs af organisationer. Der er møde i denne måned.

9. Formandsklubben
Klubben er ved at finde sine ben, og der er møde i næste uge.

10. Status SPARK
LOA er gået mere aktivt ind i projektet. Vi er i god dialog med samtlige interessenter. Vi kæmper videre, og håber spaden kommer i jorden i 2012.

11. BØLGEN klubhusprojekt
Old Boys bestyrelsen har fået frigivet 150.000 kr. fra nedrivningskontoen og ansøgt om lån på 200.000 kr. hos Totalbanken. Beløbet skal bruges til at stifte en Erhvervsdrivende Fond, der kan løfte projektet videre.

12. Eventuelt
JP arbejder på et sponsorskilt. Kontingent blev endnu engang temaet. Vi skal have flere involveret. Trænere mv. skal udvise mere ansvarlighed omkring indmeldelse, spillercertifikater mv. Samtidig vil der nu ske inddrivelse af kontingenter. Vi bruger alt for meget tid på noget ”medlemmerne” frivilligt har ønsket at deltage I.

Næste møde er den 13. juni 2012 kl. 18.30
Der henstilles at alle møder frem til til tiden, og er parat kl. 18.30