Menu

Referat bestyrelsesmøde 12. december 2012

02. maj 2015 kl. 13:50

Deltagere:   Bestyrelsen – afbud Jakob og Camille M.

Dagsorden fremsendt inden mødet blev behandlet således:

1. Godkendelse af referat

Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendtes uden bemærkninger. 

2. Orientering siden sidst

Formanden: Der har været kontakt med jobcentret, men de er meget svære at få i tale. JH følger op i næste uge. Kontrakt og aftale i forhold til Jørn Erik er på plads efter de ”gamle” regler. HP og JH deltager på delegeretmøde i januar. 

Damer/piger: Damesenior har afholdt møde vedr. evt. holdsamarbejde med bl.a. Ubberud. Der arbejdes videre og afvikles nogle prøvetræninger. Der afholdes samlet møde i afdelingen i januar. 

Øvrige: Klubsalg mv. i forbindelse med ny sponsor kører i højeste gear. Vi forventer at åbne webshoppen snarest i det nye år.

3. Økonomi

Økonomien i 2012 ser rigtig skidt ud. Vi har generelle budgetoverskridelser samt investeringer i forbindelse med etablering af SPARK. Likviditeten bliver overophedet i den kommende tid. Allan kontakter diverse kreditorer med henblik på henstand. Vi arbejder alle på at fremskynde indbetalinger herunder kontingent, sponsorer mv.

4. Opfølgning på trænermøde

Samtlige trænere var indkaldt til møde i sidste uge. På trods af meget kort varsel var fremmødet stort. Vi orienterede trænerne om den økonomiske situation samt den manglende likviditet til udbetaling af lønninger. Vi takker for den trods alt ”positive” respons samt jeres forståelse.

5. Budget 2013

Det fremlagte budget blev vedtaget. Der er ikke budgetteret med noget stort overskud. Der skal spares i alle afdelinger mv. på alle punkter. Samtidig skal vi meget gerne finde nogle yderligere indtægter i 2013.

6. Juletræer

Åbningstider mv. er meldt ud på hjemmesiden. Opgaver er fordelt og salget begyndte hæderligt i sidste weekend. Nu håber vi på udsolgt i løbet af de næste uger.

 

 

7. Fremtidig struktur i udvalgene

De fremsendte oplæg blev godkendt som arbejdstitel. Den endelige struktur udarbejdes og vedtages i udvalgene.

8. Kan OKS evt. finansierer foredrag ved Svend Elkjær

Odense Kommune er delvis løbet fra en aftale om et fælles arrangement med Odense klubber og Svend Elkjær. OKS kan ikke betale Svend, men arbejder videre på en fælles løsning.

9. Planlægning af generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 6. marts 2013 kl. 18.30 i klubhuset.

10. Eventuelt

Vi har endnu engang modtaget henvendelse fra Øens hold. JH meddeler igen, at vi ikke er interesseret.

Vi har behov for en forældre/støtteforening. JH og AN arbejder videre på stiftelse, vedtægter mv.

Der skal findes en løsning på kantinen. Der arbejdes på flere alternativer og beslutningen udskydes indtil videre.

 

Næste bestyrelsesmøde er den 23.januar 2013 kl. 18.30

Der henstilles at alle møder frem til tiden, og er parat kl. 18.30. Det forventes at regnskabet for 2012 er klar til godkendelse som det væsentligste punkt.