Menu

Referat 12. september 2012

02. maj 2015 kl. 13:47

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

()

Deltagere:   Bestyrelsen – afbud Allan og Camille M.

                 Tilforordnet – Jørn Erik

 

Dagsorden fremsendt inden mødet blev behandlet således:

1. Godkendelse af referat

Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendtes uden bemærkninger.  Formanden bød velkommen til Camilla Voigt.

2. Orientering siden sidst

Formanden: Der er brugt meget tid på seniorholdenes fødsel med nye trænere og spillere. Derudover har der været en del mødeaktiviteter i FBU mv.

Ungdomsudvalg: Ungdom er kommet godt i gang efter sommerpausen. Der mangler 1-3 ungdomstrænere samt medlemmer til ungdomsudvalget. Afdelingen forventes dog at være i god gænge året ud.

Damer/piger: Der mangler flere damespillere. Vi har afviklet pigeraketten umiddelbart efter sommerferien. Fremmødet blev ikke så succesfuldt som forventet. Dejligt med den store hjælp fra frivillige fra dameholdet.

Øvrige: Kunstgræsbanen er itu. HP tager kontakt til Kompan med henblik på udbedring.

3. Økonomi

Saldobalance med budgetopfølgning var rundsendt inden mødet. Hvis vi skal overholde budget, skal der spares året ud. Vi håber stadigvæk, at nå i mål i henhold til budget. Kantinen er i øjeblikket den største udfordring. Jørn Erik er kommet godt i gang med kontingenter og medlemsregistrering. Kontingentrestancer har aldrig været bedre, men vi skal dog stadigvæk rykke nogen. Medlemmer der ikke betaler kontingent, kan ikke spille for klubben. 

4. Tøj/hovedsponsor

Bestyrelsen vedtog enstemmigt det fremlagte oplæg. JP og TKN sørger for at lukke diverse aftaler i samarbejde med inspektøren.

5. Øens Hold

OB har efter eget ønske fremlagt mulighederne i Øens Hold for bestyrelsen. Vi finder eventdelen særdeles interessant, med har i øjeblikket ikke de fornødne arme og ben. Den sportslige del kan vi gøre bedre selv !!! Øens Hold er derfor endnu en gang sat på hold. Vi arbejder i stedet på et samarbejde med HCA Games, der ønsker OKS som en aktiv del af arrangementet.

6. Orientering ”Det selvbærende lokalsamfund”

Jens og HP deltager i en del møder vedrørende ovenstående. Det er et område med megen aktivitet og focus. Vi har vedtaget at være aktiv medspiller i projektet. Vi vil dog ikke finansierer udviklingen af lokalsamfundet.

7. Relation til Old Boys

Det har været svært at få et møde med støtteforeningen. Dette er strengt nødvendigt. Jens prøver endnu en gang at finde en mødedato.

8. Tiltag - forældrefitness

Vi ser nogle muligheder i forældrefitness, specielt i de mindre årgange. Dette kan udvides til fitness for alle. Med baggrund i økonomien samt pladsforhold er det ikke et område, der er opprioriteret. HP afsøger diverse muligheder hos fonde og DIF.

9. Seniorafdelingen

Der er afholdt fælles grill for hele seniorafdelingen. Ved en fejl var damerne desværre ikke blevet inviteret. Dette arrangement følges der op på. Kældertruppen har været til spisning for at fremme sammenholdet. Der arbejdes på det sociale yderligere med en gang bowling.

Klubbens bedste seniorhold har fået en svær start på sæsonen 0 point i 15 kampe. Hvad gør vi :

  • Der arbejdes på et fodboldråd med spillere fra hold 1 og 2.
  • Bestyrelsen vil bakke op om holdenes kampe.
  • Vi afholder møde med kældertruppen på tirsdag.
  • Vi arbejder stadigvæk på at finde en ”sportschef”, som kan dække af for specielt scoutopgaven, der ligger i seniorudvalgets setup.
  • Hype af kampene – primært DS. Gratis entre hele efteråret, speaker, bolddrenge, tilskuerrekruttering blandt egne medlemmer, aktiv facebook.

10. Dameudvalg

Behovet er opstået i forbindelse med etablering af dameafdeling. Vi vil som tidligere prøve at få et dame/pigeudvalg med eget budget. HP arbejder videre med at finde nogle hoveder.

11. Eventuelt

Fyens Stifttidende har opsagt alle aftaler med idrætsforeninger. Vi indleder ikke nogen forhandling med FS for nuværende.

Vi arbejder videre med juletræer. JP har stafetten. Der skal snart laves et udvalg samt reklameres.

Det store festtelt fylder meget i vores opbevaring. Løsning søges. Old Boys ejer vist teltet, så vi tager kontakt til OB.

Opgradering/aktivitet på facebook. Camille V. tager kontakt til Torsten.

Næste møde er den 10. oktober 2012 kl. 18.30

Der henstilles at alle møder frem til tiden, og er parat kl. 18.30.