Menu

Referat bestyrelsesmøde 6. april 2011

02. maj 2015 kl. 13:30

Referat af Bestyrelsesmøde, onsdag den 6/04/2011

Deltagere: Bestyrelsen – afbud Michael – afbud Allan – afbud Henrik

Dagsorden fremsendt inden mødet blev behandlet således:

1. Orientering siden sidst

Formanden: Der blev orienteret om ferie og ændring heraf hos personale. Alkoholbevillingen er på vej.

Sponsorudvalg: Gruppen er godt i gang med arbejdet, og der er afholdt møder samt taget kontakt til nuværende sponsorer.

Ungdomsudvalg: Der arbejdes hårdt med planlægning af kampe samt påsætning af dommere. Det hele ser ud til at gå op i en højere enhed. Vi er gået i ”optakts” mode med sommerstævnet. Der skal indhentes erfaringer fra trænerne samt nedsættes et udvalg.

Seniorudvalg: Den store sæsonpræmiere den 2. april på Okson Park forløb upåklageligt. God stemning på stadion. Speakerboks, pølser, kontrollører/entre samt kantine var på plads. Dagen blev selvfølgelig toppet med en sejr i sidste sekund. Der er god stemning i kældertruppen. Bestyrelsen takker også for den store forståelse for vores baneforhold. Det er dejligt at se DS tager hensyn til de unge talenter.

Kontingentrestance: Charlotte er ved at danne sig et overblik, og er begyndt at inddrive restance. Arbejdet skrider frem, men det er meget tungt. Vi afsætter flere resourcer.

Kantine: Kantinen har åbnet sæsonen. Der er styr på næsten alle vagter. Ansættelsesaftaler med personalet er under udarbejdelse.

U/Elite: Der afholdes møde med FC Fyn Talent den 19. april 2011.

2. Økonomisk status

Bogføringen er ajour og de sidste kontingenter udskrives i morgen. Alle kontingenter på gamle medlemmer er kørt via PBS og det ser ud til at virke. Bestyrelsen imødeser den dag hvor alle medlemmer er tilmeldt. Der er vedtaget en prioritering for betaling af regninger.

3. OKS Support

Der har i forbindelse med hjemmekampen mod Kolding været en del skriverier og kommentarer i diverse medier. Vi har ikke modtaget nogen officielle klager fra Kolding, dommere eller DBU, og ønsker derfor ikke at udtale os. Det blev besluttet at Jens tager et møde med OKS Support for at afstemme forventninger mv.

4. Webmaster

Jens og Troels tager et møde i næste uge.

5. Idegrundlag for MU-samtaler med trænere

Bestyrelsen har mange arbejdsopgaver, hvorfor dette er udsat indtil videre.

6. Præsentation af nyt sponsorkoncept

Det fremsendte sponsorkoncept blev rost og vedtaget.

7. Budget

Det fremsendte budget udviste et underskud og kunne ikke godkendes. Vi skal have opdyrket nogle flere indtægter bl. a. via sponsorer. Der afholdes fællesmøde med Støtteforeningen for at samle alle gode kræfter. Derudover skal samtlige udgifter gennemgås for at finde besparelser. Nyt budget fremlægges på næste bestyrelsesmøde.

8. Eventuelt

Det blev vedtaget endnu en gang, at der ikke kan indgås nogen former for aftaler med spillere til DS.

Banerne er i dårlig stand. Der er udarbejdet en handlingsplan for vedligeholdelse, og der skal afholdes et møde med gartnerne. Jens og Kromann sørger for dette.

Næste møde er ???

Jens melder dato ud for fællesmøde med Støtteforeningen.

Der henstilles at alle møder til tiden og er parat kl. 18.30.