Menu

Referat bestyrelsesmøde 17. august 2011

02. maj 2015 kl. 13:34

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

(onsdag den 17. august 2011)
Deltagere:  Bestyrelsen – afbud Allan
 Suppleanter – afbud Kenneth og Torsten
 Tilforordnet sportschef i dameafdelingen Helene

Dagsorden fremsendt inden mødet blev behandlet således:

1. Godkendelse af referat
Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendtes uden bemærkninger. Det blev vedtaget at sportschef i dameafdelingen Helen tilknyttes bestyrelsen som tilforordnet.

2. Orientering siden sidst
Formanden: Klubben har holdt ferie, og er først de seneste 3 uger kommet i gænge igen. Der er primært arbejdet med praktiske ting omkring seniorafdelingen.
Sponsorudvalg: Der er arbejdet hårdt med bl.a. opsætning af nye bander. Der arbejdes stadigvæk med evt. nye sponsorer samt optimering af nuværende. Aftale med Sport Direct udløber i 2012. Jakob og Troels tager kontakt hertil.
Ungdomsudvalg: Der har været travlt op til sæsonstart, specielt har der været store trænerudfordringer omkring U15 og U17. U17 er startet op og forventes at spille i mesterrækken. U15 kan ikke tilmeldes i kval. rækken, hvorfor det overvejes at tilmelde dem i a-rækken. 
Seniorudvalg: Begge seniorhold har lagt fra land med storsejre i sæsondebuten. Kældertruppen er så godt som intakt. Vi har vundet en pokalkamp i Nyborg, som gav anledning til lidt tumult på tilskuerpladserne. Det vigtigste er, at vi er videre, og har trukket Esbjergs nedrykkere fra superligaen i næste runde. En spændende kamp der spilles på Okson Park tirsdag den 30. august 2011. Michael Mai sørger sammen med sportschef Henrik Kleiner for det praktiske. Der er lavet annonceaftale med FS til hjemmekampe.
Visionsgruppen: Der er afholdt møde LOA som forløb positivt. Der er startet dialog med legepladsfirmaet UNO. Vi skal have 2 omklædningsbarakker, men der er desværre ikke nogen brugte på markedet i øjeblikket.
Dameafdeling: Damesenior er begyndt træningen, og har selv fundet en træner. Den første turneringskamp spilles den 10. september 2011.


3. Økonomisk status
Der er stadigvæk en del kontingentrestancer. Kontingentdag den 29. juni til inddrivelse af ældre restancer forløb planmæssigt, og der er udsendt et hav af rykkere. Vi vil ikke tolererer skyldnere, og der vil blive strammet væsentligt op i efteråret.
Regnskab blev gennemgået og økonomien er stadigvæk stram. Vi forventer dog at komme ud af 2011 bedre end budget, som udviste 0 kr.

4. Hjemmesiden
Det blev vedtaget at Torsten og Bjarne er web-ansvarlige fra dags dato.

5. Flere ansatte i OKS
Vi har akut behov for flere ansatte. Der er kun ansat 1 inspektør. Klubben har i dag over 700 medlemmer, men antallet af ansatte er det samme, som da vi havde 150 medlemmer. Der er primært behov for administrativ hjælp. Vi tager kontakt til job-center mv.

6. OKS som flerstrenget forening
I forbindelse med visionsgruppens arbejde er der stillet krav fra omverden om en flerstrenget forening. OKS vedtægter giver mulighed for dette. OKS vil gerne være andet end fodbold. Vi kan dog ikke tilbyde fysiske faciliteter for nuværende. Henrik og Jens arbejder videre med mulighederne.

7. Evaluering af udvalgsarbejdet
Vi er forpligtet til at afholde udvalgsmøder med passende frekvens. Som nævnt før ferien skal vi have fokus på målsætninger for klubben fremadrettet.
Ungdomsudvalget har afholdt 2 møder, og der er aftalt månedlige møder.
Seniorudvalget får en ny og styrket sammensætning/profil. Dette vil blive offentliggjort på hjemmesiden i den nærmeste fremtid.

8. Afslutning for bestyrelsen
Der arbejdes på et fællesarrangement i december med fodbold for bestyrelsen, trænere, frivillige og alle udvalg.

9. Eventuelt
Intet.


Næste møde er den 14. september 2011 kl. 18.30
Der henstilles at alle møder til tiden, og er parat kl. 18.30.