Menu

Referat bestyrelsesmøde 15. juni 2011

02. maj 2015 kl. 13:33

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

(onsdag den 15. juni 2011)

Deltagere:   Bestyrelsen – afbud Trille

                 Suppleanter – afbud Kenneth

 

                 Dagsorden fremsendt inden mødet blev behandlet således:

1. Orientering siden sidst

Formanden: Vi har tilmeldt et damehold fra den 1. juli 2011. Jens har prioriteret at se samtlige hold i klubben, men nåede desværre ikke til Pinse Cup. Jens har også været på tur til Falster med fanbussen. Vi har fået afslag på tilskud fra Trygfonden til en hjertestarter. Michael arbejder videre med dette, så vi på sigt får anskaffet en.

Sponsorudvalg: Der arbejdes hårdt – se punkt 6

Ungdomsudvalg: Der arbejdes hårdt på træneransættelse til efter sommerferien. Palle har været til Pinse Cup. Vi havde 7 hold med i 3 årgange, og turen var en kæmpe succes. Holdtilmeldinger til efteråret 2011 er på plads. Vi afholder sommerstævne den 25. juni samtidig med cykelløbet.

Seniorudvalg: Hold 1 har teoretisk chance for oprykning mens serie 2 desværre missede chancen. Til gengæld er vi med når der trækkes lod til Pokalturneringen. Forhåbentlig trækker vi Esbjerg eller FC FYN. U19 er fra den 1/7 lagt ind under seniorafdelingen.

Visionsgruppen: Der er sendt ansøgning til Real Dania Fonden og AP Møller Fonden. Der afholdes møde med Lokale og Anlæg i næste uge.

FA: Der er tilmeldt 143 børn til fodboldskolen i uge 26 samt 25 trænere. Ved hjælp af Torsten sørger vi selv for tryg på tøjet.

U/Elite: Der indgået samarbejde med Næsby om fælles U19 hold.

Diverse: Kragsbjerg Skolen får en adventure klasse, der ønsker at gøre brug af vores faciliteter. Jens og Henrik tager et møde med skolen i næste uge.

2. Økonomisk status

Der er stadigvæk en del kontingentrestancer. Det blev vedtaget at opsige Falck abonnement. Gamle debitorer i kantinen rykkes efter sæsonafslutninger.

Vi laver et udvalg/kontingentdag den 29. juni kl. 13 til inddrivelse af ældre restancer.

3. Status på forhandling med Odense Kommune vedrørende banepleje

Bane 1 og 2 ordnes og topdresses efter sæsonafslutningen. Dybdeløftning mv. kan først gøres når efterårssæsonen er afsluttet. Odense Kommune dækker ¾ af de budgetterede udgifter.

4. Orientering om FU-møde med klubhusinspektør

Vi har ikke ansatte med tilskud længere. I den anledning afholdes møde i næste uge med inspektører for at prioritere arbejdsopgaver. På sigt skal have en ”ansat” til at styre medlemsregistrering samt rykkerprocedure.

5. Status på sponsorarbejde

Der er indgået mange nye aftaler, og udskiftning af bander er påbegyndt. Det er vedtaget at udskifte gamle bander, når der skal nye tryk på. Ansøgning til Odense Energi skal laves færdig (Jens). Sponsorbjælken på hjemmesiden skal gennemgås og kontrakter med Sport Direct og Albani ligeså. Vi har fået tilskud fra Casino Royster.

6. Leje af klubhus til private arrangementer

En holdning fra bestyrelsen blev efterlyst. Medlemmer kan låne klubhuset, når der ikke er andre aktiviteter. Der skal betales depositum, og øl/vand købes i kantinen. Kenneth laver et oplæg til næste bestyrelsesmøde.

7. Mødekalender/frekvens efter sommerferien

Vi har aftalt møde den 2. onsdag i hver måned. Mødetidspunktet er aftalt til kl. 18.30. Vi skal efter sommerferien have taget hul på målsætninger for OKS. Det være sig såvel sportslige som sociale.

8. Afslutning for bestyrelsen

Der arbejdes på et fællesarrangement efter sommerferien for bestyrelsen og alle udvalg.

9. Eventuelt

Der arbejdes på at udvikle pigeafdelingen. Helen Lund er en mulig afdelingsleder. Jens tager kontakt.

OKS og kældertruppens norske læge/massør Anders Sørfonden skal desværre retur til fjeldene, for at praktisere som læge. Bestyrelsen takker Anders for det gode humør, og alle de frivillige timer han har brugt på Østerbæksvej. Samtidig ønsker vi Anders held og lykke i fremtiden.

Turneringsplan for alle OKS hold – skal på hjemmesiden

Hjemmesiden var til debat, og tages op til indgående drøftelse på et senere møde.

 

Næste møde er den 10. august 2011 kl. 18.30

Der henstilles at alle møder til tiden og er parat kl. 18.30.