Menu

Referat bestyrelsesmøde 14. september 2011

02. maj 2015 kl. 13:34

Deltagere:  Bestyrelsen – afbud Trille og Michael
Suppleanter – afbud Kenneth og Torsten
Tilforordnet - sportschef i dameafdelingen Helene og administrativ medarbejder
Jørn
Dagsorden fremsendt inden mødet blev behandlet således:
1. Godkendelse af referat
Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendtes uden bemærkninger. 
2. Orientering siden sidst
Formanden: Ud over dagligdagen er der primært arbejdet med pokalkampen mod Esbjerg. Dette blev et større arrangement end forventet, men alt forløb planmæssigt. Tusind tak for hjælpen til alle.
Sponsorudvalg: Der er indgået en aftale med Energi Fyn om sponsorat. Samtlige medlemmer i klubben kan støtte OKS ved at underskrive erklæring. Allan forestår det videre forløb. Jakob har talt med Carlsberg/Tuborg. Der er en del fondsmidler der kan søges. Helen prøver at søge til flyttevogn til mål. Derudover kan der indgås sponsoraftaler med lokale handlende vedrørende Carlsberg/Tuborg produkter. Jakob modtager det nødvendige materiale. 
Ungdomsudvalg: Sæsonen kører på fulde tryk, og der er styr på baner, dommere mv. Vi mangler akut en træner til ca. 25 spillere i U12. Der har været afholdt møder om fredagstræning. Træningen starter op den 23. september for U10-U12. 
Seniorudvalg: Begge seniorhold har fået en god sæsonstart. Der er god stemning og højt humør i kældertruppen. Nyt træningstøj og frugtordning er ved at være på plads. Der er opsat tv i kælderen til videoevaluering. Øvrige seniorer har mistet spillere, så det kneb med at stille hold. Der er kommet et helt hold nye spillere ude fra, som har overtaget det ene serie 3 hold. 
Visionsgruppen: Der er afholdt mange møder mv. Der er indkøbt 2 omklædningsbarakker, som sættes op, så snart vejret tillader det.
Dameafdeling: Damesenior har spillet de første kampe og med succes. Afdelingen består nu af ca. 20-25 spillere hvilket er meget positivt for et nyt hold. Holdet mangler en træner fra den 1. januar 2012.
Kasserer: Alle kontingenter er udskrevet. Vi påbegynder rykker mv. af restancer inden længe. Vi vil ikke tolerere restancer i OKS.
U/Elite: Der er indkaldt til møde vedrørende T-licens. Arbejdet med ansøgning sættes i gang.
Kantinen: Der har været god omsætning i kantinen. Der er udvidet varesortiment, som er blevet godt modtaget hos kunderne.
3. Økonomisk status
Likviditeten er stram. Vi forventer stadigvæk at komme ud af 2011 bedre end budget, som udviste 0 kr.
4. Administration
Der er lavet en aftale med Jørn Ringstrøm vedrørende hjælp til administrative opgaver. Jørn er begyndt, og arbejder primært med medlemsregistrering. Jørn træffes på tlf. 22267632 og email jori@live.dk
5. Flere ansatte i OKS
Vi har midlertidig (5 uger) ansat Kasper Nielsen som medhjælp til rengøring og vask. 
6. Finansiering af fremtidige ansatte i OKS
Der var medsendt et oplæg til evt. kontingentstigning. Vi mangler hænder til at drive så stor en forening, og organisationen skal på sigt udvides. Økonomien åbner dog ikke mulighed herfor i øjeblikket.
7. Funktionsbeskrivelse mv. for afdelingsleder/sportschef i dameafdelingen
Det fremsendte udkast blev godkendt.
8. Ny bestyrelse
Oplæg til sammensætningen af bestyrelsen anno 2012 blev godkendt.
9. Genoplivning af de seje okser
Bestyrelsen finder det ærgerligt, at de seje okser ikke kører i øjeblikket. Vi vil prøve at finde personer til dette. I den forbindelse kunne salg af merchandise mv. inddrages.
10. Genforhandling af seniorkontrakter
Punktet udgik, da der var afbud fra sportschefen. Der er fra bestyrelsens side givet mandat til at indlede forhandlinger med trænerne.
11. Fordeling af træningstider og kampbaner 
Bestyrelsen har vedtaget en rangering af holdene. Rangeringen afviger på nogen punkter fra den FBU/DBU anvender. Denne vil blive anvendt når belægning af baner skal prioriteres.
12. Eventuelt
Der afholdes frokost for samtlige udvalg mv. den 4. november 2011. Reserver datoen !

Næste møde er den 12. oktober 2011 kl. 18.30

Der henstilles at alle møder til tiden, og er parat kl. 18.30.