Menu

Bestyrelsesreferater

image
Bestyrelsen
29. november 2020 kl. 14:19
Læs referat af møderne den 22/9 og 4/11

22/9-2020 Bestyrelsesmøde OKS

Afbud: Allan og Michael J.

 • Referat fra sidste møde godkendt.
 • Vi har coranasituationen under kontrol men det kræver en del arbejde og kontrol.
 • Orientering om personale.

Der ses på om vi har det rette set up hvad angår vores personale eller om vi skal foretage ændringer

 • Inspektøren: Der bliver ansat hjælp til rengøring (6 timer)

Det grønne område mellem container og kunst sættes i stand af Jensby.

Ny kridtmaskine og tørretumbler.

Der skal sættes skilte op på parkourbane, i tilfælde af uheld.

 • Det fede 2,0 har været lidt på pause, nu starter Phillip og Michael J. det op igen.

Der bliver set på vores kontingentstruktur.

Vi prøver at flytte Yoga over i fx Firmaidræt

 • Der er godt salg i bander, der 4x6m bander tilbage
 • Vi vækster i kvindefodbold lige fra de små til de voksne og desuden vækster vi i herrer senior. Snart 70 kvinder.
 • Næste møde 4/11.

   Næste ordinære bestyrelsesmøde er planlagt til onsdag den 4. nov. 2020

 

Således godkendt den       /        2020

Klavs Larsen                       Michael Johansen               Michael Mai                Allan Jensen 

 Ole Dyrhøj                         Carsten Hansen                  Henrik Madsen

 

 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE OKS

 1. november 2020

 

 

Mødt: Bestyrelsen

Afbud: Henrik Madsen, Michael Mai

Inspektør Martin Rasmussen og Ungdomsudvikler Philip Frikke deltog i første halvdel af mødet

Korte hovedpunkter fra drøftelserne:

 • KL og PF gav status på håndteringen af situationen og status under COVID-19
 • KL gav en status på de forskellige opgaver hos klubbens ansatte nøglepersoner. Bestyrelsen vedtog at fortsætte arbejdet med udvikling og styrkelse af det organisatoriske set-up i klubben.
 • MR gav en status på anlægget som udvikles løbende. Projektet omkring nye depotrum udskydes til efter nytår da vi afventer byggetilladelse (MJ er tovholder på dette)
 • OD og PF gav status på arbejdet i Ungdomsafdelingen herunder arbejdet med Det Fede ver. 2.0.
 • Ungdomsudvalget har været mere synligt på banerne i efteråret 2020 - dette har virket positivt
 • Der er generelt rigtig god energi i ungdomsarbejdet på trods af vanskelige forhold med Corona
 • MJ laver udmelding om status på Det Fede 2.0.
 • KL, AJ og PF drøfter udvikling af Ungdomsudvikler-rollen
 • I uge 44 medvirkede spillerne fra DS-holdet i ungdomstræningen - meget positivt modtaget blandt alle involverede
 • CH gav status på arbejdet i pige-/kvindeafdelingen - fortsat stor vækst på antal medlemmer både på piger og kvinder
 • KL gav en status på diverse nye indtægtsskabende tiltag T-shirts, Målaktier, Holdbilleder, m.v.
 • PF gav en status på diverse ansøgninger og arrangementer afviklet med støtte fra DIF Sommerpulje
 • DIF´s Corona-pulje desuden ansøgt igen efter nedlukning af DS-turneringen
 • MJ fremlagde oplæg fra Evald Iversen i Pigeafdelingen omkring ny kontingentstruktur. Bestyrelsen drøftede dette. MJ og PF drøfter diverse spørgsmål med Evald bl.a. omkring de øknomiske konsekvenser af evt. nystruktur, inden sagen atter drøftes i bestyrelsen
 • MJ orienterede om, at Albanifonden er ansøgt om midler til projekt med vandingsanlæg til Bane 1 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er planlagt til onsdag den 16. dec. 2020 med efterfølgende fællesmøde med bestyrelsen i Old Boys. 

Således godkendt den       /        2020

Klavs Larsen                       Michael Johansen               Michael Mai                 Allan Jensen

 Ole Dyrhøj                         Carsten Hansen                  Henrik Madsen

 

Information om cookies. Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungerer, med de giver også info om hvordan du bruger vores hjememside, så vi kan forbedre den for både dig og for andre. Cookie på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden accepterer du vores brug af cookies.
Luk