Menu

Bestyrelsesreferater

image
Bestyrelsen
29. november 2020 kl. 14:19
Læs referat af møderne den 22/9 og 4/11

22/9-2020 Bestyrelsesmøde OKS

Afbud: Allan og Michael J.

 • Referat fra sidste møde godkendt.
 • Vi har coranasituationen under kontrol men det kræver en del arbejde og kontrol.
 • Orientering om personale.

Der ses på om vi har det rette set up hvad angår vores personale eller om vi skal foretage ændringer

 • Inspektøren: Der bliver ansat hjælp til rengøring (6 timer)

Det grønne område mellem container og kunst sættes i stand af Jensby.

Ny kridtmaskine og tørretumbler.

Der skal sættes skilte op på parkourbane, i tilfælde af uheld.

 • Det fede 2,0 har været lidt på pause, nu starter Phillip og Michael J. det op igen.

Der bliver set på vores kontingentstruktur.

Vi prøver at flytte Yoga over i fx Firmaidræt

 • Der er godt salg i bander, der 4x6m bander tilbage
 • Vi vækster i kvindefodbold lige fra de små til de voksne og desuden vækster vi i herrer senior. Snart 70 kvinder.
 • Næste møde 4/11.

   Næste ordinære bestyrelsesmøde er planlagt til onsdag den 4. nov. 2020

 

Således godkendt den       /        2020

Klavs Larsen                       Michael Johansen               Michael Mai                Allan Jensen 

 Ole Dyrhøj                         Carsten Hansen                  Henrik Madsen

 

 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE OKS

 1. november 2020

 

 

Mødt: Bestyrelsen

Afbud: Henrik Madsen, Michael Mai

Inspektør Martin Rasmussen og Ungdomsudvikler Philip Frikke deltog i første halvdel af mødet

Korte hovedpunkter fra drøftelserne:

 • KL og PF gav status på håndteringen af situationen og status under COVID-19
 • KL gav en status på de forskellige opgaver hos klubbens ansatte nøglepersoner. Bestyrelsen vedtog at fortsætte arbejdet med udvikling og styrkelse af det organisatoriske set-up i klubben.
 • MR gav en status på anlægget som udvikles løbende. Projektet omkring nye depotrum udskydes til efter nytår da vi afventer byggetilladelse (MJ er tovholder på dette)
 • OD og PF gav status på arbejdet i Ungdomsafdelingen herunder arbejdet med Det Fede ver. 2.0.
 • Ungdomsudvalget har været mere synligt på banerne i efteråret 2020 - dette har virket positivt
 • Der er generelt rigtig god energi i ungdomsarbejdet på trods af vanskelige forhold med Corona
 • MJ laver udmelding om status på Det Fede 2.0.
 • KL, AJ og PF drøfter udvikling af Ungdomsudvikler-rollen
 • I uge 44 medvirkede spillerne fra DS-holdet i ungdomstræningen - meget positivt modtaget blandt alle involverede
 • CH gav status på arbejdet i pige-/kvindeafdelingen - fortsat stor vækst på antal medlemmer både på piger og kvinder
 • KL gav en status på diverse nye indtægtsskabende tiltag T-shirts, Målaktier, Holdbilleder, m.v.
 • PF gav en status på diverse ansøgninger og arrangementer afviklet med støtte fra DIF Sommerpulje
 • DIF´s Corona-pulje desuden ansøgt igen efter nedlukning af DS-turneringen
 • MJ fremlagde oplæg fra Evald Iversen i Pigeafdelingen omkring ny kontingentstruktur. Bestyrelsen drøftede dette. MJ og PF drøfter diverse spørgsmål med Evald bl.a. omkring de øknomiske konsekvenser af evt. nystruktur, inden sagen atter drøftes i bestyrelsen
 • MJ orienterede om, at Albanifonden er ansøgt om midler til projekt med vandingsanlæg til Bane 1 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er planlagt til onsdag den 16. dec. 2020 med efterfølgende fællesmøde med bestyrelsen i Old Boys. 

Således godkendt den       /        2020

Klavs Larsen                       Michael Johansen               Michael Mai                 Allan Jensen

 Ole Dyrhøj                         Carsten Hansen                  Henrik Madsen