Menu

Referat ungdomsudvalgsmøde 26. april 2014

02. maj 2015 kl. 16:42

REFERAT af ungdomsudvalgsmøde

(lørdag den 26. april 2014)

Deltagere: Lasse Bugge (LB), Michael Pedersen (MP), Kenneth Ravnborg (KR), Henning Petersen (HP) og Thomas Stage (TS).

1. Opfølgning på seneste møde – LB arbejder på Trænermanual til de mindste årgange – KR har afholdt første interne inspirationskursus, desværre var opbakningen så stor så forventet og ønsket, men KR prøver igen. – sommerstævnet for de mindste er der pt. ikke resourcer til – i forhold til udvalgets ønske om flere årgange brugte hjemmesiden mere, har både U9 og U11 skruet op for dette. Flere må gerne følge trop -

2. Trænerkabalen i børne- og ungdomsrækkerne er så småt ved at skulle i gang. Der mangler en del trænere efter sommerferien bl.a. i de nye U5/U6, U12, U13 og U17,samt til U9-U10 pigerne. KR og Allan tager snart kontakt til de eksisterende trænere med henblik på nye aftaler. Alle overvejer nye punkter der evt. skal tages med i de nye trænerkontrakter og disse sendes til LB. Der var forslag om der skal laves længerevarende aftaler med enkelte trænere – LB tager dette med til næste bestyrelsesmøde.

3. MP havde et forslag om gæstetræning – han laver et oplæg om dette.

4. LB spurgte til status på træneruddannelse og KR svarede, at der var tilmeldt flere trænere til eksterne DBU kurser mhp. C-licens. KR har status og ønsker fra de enkelte trænere.

5. Der har været et ønske/behov for mere spillertøj til U5/6 og dette er der tager hånd om.

6. Fynske Medier og Billed-Expressen kommer i løbet af maj måned og tager billeder af vores børne- og ungdomshold. HP har opgaven og tager snarest muligt kontakt til de enkelte trænere fra U4-U17. Billederne vil blive lagt ud på fyens.dk og der vil naturligvis være mulighed for, at købe billederne.

Der er ikke planlagt for næste møde !