Menu

Referat bestyrelsesmøde 10. september 2014

02. maj 2015 kl. 16:24

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

10. september 2014

Mødt: Bestyrelsen – afbud fra Lasse Bugge

Dagsorden blev behandlet således:

1. Orientering (bordet rundt - inspektøren deltog under dette pkt.)

 • HP har afholdt ’fodbold-dag for piger’ i samarbejde med Ejerslykkeskolen, Munkebjergskolen og Odense Friskole med 110 deltagere - dagen forløb godt og har allerede affødt interesse fra flere nye pigespillere, som efterfølgende er kommet til almindelig træning i klubben
 • I samarbejde med DBU Fyn og Hjerteforeningen afholdes den 28. september 2014 ’Fodbold-fitness’ i OKS, hvor målgruppen er mænd i alderen 40+
 • OKS deltager med 4 pladser i Frivillighedsdag den 26. september 2014 arrangeret af DBU Fyn og Albani
 • Fremover lægges oversigt med ’Ugens kampe i OKS’ på hjemmesiden
 • CL gav status på projekt vedr. renovering af tag - koordineres med OKS Old Boys
 • Det er nu muligt, at købe ’mobil-cover’ til sin mobil med OKS logo samt selvvalgt motiv - kan købes via hjemmesiden
 • Der er bestilt vimpler - forventes leveret primo okt

2. Økonomi

- LAL og TN orienterede - hvis vi forsat holder stram fokus på økonomien i resten af 2014, kan vi komme ud af 2014 med et fornuftigt resultat

3. SPARK

- HP gav status på SPARK - på trods af diverse forsinkelser forventes 1. etape, kunststofbanen, fortsat at kunne færdiggøres omkring nytår - afhængig af vejret

4. Liverpool fodboldskole

- KL orienterede om status

 • Der arbejdes intenst med ’side-arrangementer’
 • Der reklameres for fodboldskolen på hjemmeside, FB-side samt med plakater og flyers

5. Klubfest for ’gamle medlemmer’

- forslag fra MM om afholdelse af klubfest for ’gamle medlemmer’, som har været en del af klubben i årenes løb, der arbejdes videre med dette forslag

6. Senior

- TN orienterede om status i seniorafdelingen

 • Der har været afholdt 1. møde i nyt ’trænerforum’ mellem seniortrænere samt U19 træner - dette forum skal bl.a. medvirke til bedre koordination ved overgangen fra ungdom til senior
 • Fortsat udfordringer vedr. besættelse af alle trænerposter

6a. Pokalkamp mellem OKS-Skovbakken, tirsdag den 23. september 2014

- bestyrelsen er enige om, at gøre alt for at skabe festlige rammer om denne kamp

 • Al ungdomstræning i OKS denne dag ’omlægges’ til ’pokal-hepning’ - meldes ud til alle trænere
 • U8 spillere engageres til ’indløb’ med spillerne
 • U13 spillere engageres som bolddrenge

7. Ungdom

- diverse punkter fremsendt fra LB drøftet

 • Trænerfest ved at blive arrangeret - afholdes på PITSTOP
 • Ungdomsudvalget afholder møde i oktober
 • Planlægning af vintersæson i gang
 • Modtaget invitationer til stævner fra Vejle Boldklub

7. Eventuelt

- med hjælp fra Susanne har MJ udarbejdet oversigter over udvikling i medlemstal i OKS - disse blev drøftet

Næste møde er onsdag den 8. oktober 2014 kl. 18.30 (Husk spisning og penge)