Menu

Referat bestyrelsesmøde 9.november 2016

Bo Grønhøj
22. november 2016 kl. 07:40

Mødt: Bestyrelsen

 

Dagsorden blev behandlet således:

 

1) Gennemgang af referat fra seneste bestyrelsesmøde

 • MJ gennemgik referat som efterfølgende blev godkendt

 

2) Nyt fra Inspektøren

 • PM har udarbejdet efterårsplan og vinterplan for fordeling af træningstid på street- og kunstgræsbanen – planen gælder frem til medio januar – PM udarbejder efter kontakt med trænerne plan for resten af vintersæsonen
 • PM sætter gang i renovering af omklædningsrum
 • Kunstgræsbanen skal have en mindre afsluttende reparation – tidspunkt afhænger af vejret
 • Der er en del glemt og efterladt tøj samt klubtøj, som er ’udrangeret’ – BG planlægger sammen med PM en ’bytte, salg, loppemarkedsdag’ i forbindelse med 1. holdets 1. hjemmekamp i marts 2017
 • PM laver oplæg til retningslinjer for afhentning af bolde i kolonihaver
 • PM laver forslag til mail til Susanne til udsendelse til trænere vedr. aflåsning af klubhuset efter sidste træning om aftenen

 

3) Organisation og orientering fra udvalg

 • LB orienterede fra ungdomsudvalget
 • Udvalget arbejder med budget for 2017
 • Der kommer heldigvis mange nye trænere – flere trænere efterspørger kurser
 • Der var gode tilbagemeldinger fra træningsdagen, hvor spillere fra AS-holdet trænede ungdomshold – initiativet vil blive gentaget i foråret
 • Der afholdes fælles trænermøde i ungdomsafdelingen slutningen af januar
 • Tilbuddet om fredagstræning for ungdomsspillere og formålet hermed blev drøftet – MJ sørger for videre drøftelse og evaluering af fredagstræningen i U/Eliteudvalget
 • JL orienterede om, at der efterhånden er etableret en god sammenhæng mellem de ældste ungdomsspillere og seniorholdene
 • Der afholdes fællesmøde for seniortrænerne den 24. november 2016
 • Bestyrelsen vil gerne have etableret et Pige/Dameudvalg – MJ drøfter videre proces med LB og Henrik Pedersen
 • Der igangsættes klubudviklingsforløb i bestyrelsen med konsulent fra DBU Fyn – LB og MJ tovholdere

 

4) Økonomi – herunder kontingent

 • Budgetopfølgning udleveret og gennemgået af RD – bestyrelsen er fortsat tilfreds med den økonomiske status
 • Det blev vedtaget, at flygtninge fra asylcentre kan få særkontingent på 1.200 kr. pr. sæson – dette svarer til det beløb de støttes med til fritidsaktiviteter af Dansk Flygtningehjælp

 

5) Bordet rundt, herunder evt.

 • KL orienterede om status med cafeen – det er gået fint med de nye piger, som hjælper til i cafeen. Cafeen ’drosler ned’ mht åbningstider i vinterperioden. Bestyrelsen vedtog, at afsætte 10.000 kr. til at gøre cafeen mere indbydende og hyggelig
 • Planlægningen af FA 2017 igangsættes – LB indkalder til opstartsmøde

 

Næste møde i bestyrelsen er onsdag den 7. december 2016

 

Således godkendt den       /        2016

 

Michael Mai                    Klavs Larsen                  Bo Grønhøj

 

Michael Johansen           Lasse Bugge                   Rune Dalsgaard

 

Jakob Lundgaard

Information om cookies. Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungerer, med de giver også info om hvordan du bruger vores hjememside, så vi kan forbedre den for både dig og for andre. Cookie på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden accepterer du vores brug af cookies.
Luk