Menu

Referat bestyrelsesmøde 27. april 2016

Bestyrelsen
10. maj 2016 kl. 10:00

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

27. april 2016

 

Mødt: Bestyrelsen

Afbud: Bo Grønhøj + Palle Mikkelsen

 

Dagsorden blev behandlet således:

 

1) Gennemgang af referat fra seneste bestyrelsesmøde

 • MJ gennemgik referat som efterfølgende blev godkendt
 • Fornyet drøftelse af kassererposten – LB påtager sig opgaven og får i det daglige arbejde hjælp af Rune, Susanne og Allan (LAL)

 

2) Nyt fra Inspektøren

 • KL oplyste, at ’udjævningen’ af kunstgræsbanen forløber planmæssigt – forventes færdigt i løbet af kort tid – der gøres ved samme lejlighed plads ved ’volden’ mod stien således at de ekstra mål der står ved sidelinien kan rykkes lidt væk fra banen
 • Der bliver igangsat arbejde med nye udskiftningsbokse på Bane 1

 

3) Organisation og drøftelse/nedsættelse af diverse udvalg

 • Forslag til organisation og udvalgsstruktur udarbejdet af KL/MJ blev drøftet – der blev udpeget medlemmer af de enkelte udvalg og yderligere medlemmer/emner til udvalg udenfor bestyrelsen bliver efterfølgende kontaktet – forslaget justeres og færdiggøres inden det bliver offentligt på hjemmesiden
 • Der blev udpeget tovholdere for de enkelte udvalg og der beskrives et kort grundlag og en ‘forretningsorden’ for de enkelte udvalg (KL/MJ kommer med oplæg til dette). Enighed om at der skal laves korte beslutningsreferater fra alle møder i alle udvalg

 

4) Økonomi – herunder kontingent

 • Diverse principielle sager vedr. kontingent og restancer blev drøftet. Det blev aftalt, at LB laver oplæg til samlet kontingentstruktur, som drøftes på næste møde. RD påtager sig opgaven med at ’inddrive’ kontingentrestancer
 • RD havde til mødet udarbejdet en oversigt med budgetopfølgning med status på klubben samlede økonomi/budget – rigtig godt værktøj, som vil blive benyttet ved fremtidige bestyrelsesmøder

 

9) EVT, Bordet Rundt

 • KL/MJ har afdækket driften/økonomien vedr. kantinen. Der er behov for en ændring af den måde kantinen kører på – den er p.t. ikke rentabel for OKS. Bestyrelsen besluttede, at foretage nødvendige ændringer – herunder personalemæssige - med henblik på, at forbedre driften
 • I forlængelse af bestyrelsens ønske om bedre ’integration’ mellem ungdom og senior (U19, U21 og seniorhold) blev det vedtaget, at U19 fremover hører under seniorafdelingen/seniorudvalget
 • Bo Grønhøj har meddelt KL at han grundet sygdom ikke deltager i bestyrelsens arbejde før efter sommerferien – bestyrelsen ønsker Bo god bedring

 

Næste møde i bestyrelsen er onsdag den 8. juni 2016, kl. 16.45 – 18.45

Information om cookies. Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungerer, med de giver også info om hvordan du bruger vores hjememside, så vi kan forbedre den for både dig og for andre. Cookie på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden accepterer du vores brug af cookies.
Luk