Menu

Referat bestyrelsesmøde 20. januar 2016

Michael Johansen
03. februar 2016 kl. 15:57

 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

20. JANUAR 2016

 

Mødt: Bestyrelsen

Afbud: Jens Henningsen

 

Dagsorden blev behandlet således:

 

1) Bordet rundt

 • LB: flere aftaler med ungdomstrænere til efter sommerferien er allerede indgået – der er heldigvis stor interesse for at blive træner i OKS
 • LB: Der er arrangeret fælles OKS-tur til Nørhalne Cup i maj for U9-U16
 • JL: Kældertruppen holder opstartstræning den 23. Januar 2016
 • KL: Der er nogle problemer med opsamling af det vand, der ledes væk fra kunstgrænbanen – der er dialog med kommunen om dette
 • LB+KL: Juletræssalget 2015 løb lige rundt – mange ting kan optimeres for et større salg
 • KL: OKS er klar til at hjælpe til i forbindelse med Tinderboks 2016 – KL koordinerer

 

2) Ny tøjaftale

 • Status fra tøjudvalget som de seneste måneder har afholdt møder med diverse leverandører og forhandlere – mange forhold spiller ind i den endelig afgørelse – bestyrelsen gav tøjudvalget mandat til at træffe en endelig beslutning

 

3) Økonomi/Budget

 • Budgettet for 2016 blev gennemgået. Der er stigning i udgifterne i både ungdomsafdelingen (bl.a. grundet flere hold og trænere) og i seniorafdelingen (bl.a. grundet nyt træner set-up for kældertruppen). Der skal desuden fremover indregnes hensættelse (opsparing) til fremtidig reetablering af kunstgræsbanen om 10 år. Bestyrelsen vil gerne årligt hensætte 200.000 kr. til dette. Der kan dog imødeses ekstraordinære høje driftsudgifter på 80.000 kr. på kunstgræsbanen i år 1 (2016), og derfor vedtog bestyrelsen, at udskyde den første hensættelse til næste regnskabsår (2017)
 • Bestyrelsen vil i 2016 og fremover have ekstra fokus på øget indtjening fra bl.a. sponsorer samt andre indtægtsgivende aktiviteter i OKS for at kunne rumme disse hensættelser til kunstgræsbanen i de fremtidige budgetter

 

4) Fodbold-Academy

 • Det blev vedtaget, at en arbejdsgruppe fordeler opgaver og ledelse af fodbold-academy i 2016 mellem sig – så flere personer end tidligere deles om de overordnede opgaver

 

5) Delegeretmøde i DBU Fyn

 • Delegeretmøde i DBU Fyn afholdes onsdag den 27. Januar 2016. MM + MJ deltager

 

6) Generalforsamling i OKS

 • Generalforsamling i OKS planlægges afholdt tirsdag den 8. marts 2016.
 • MM meddelte, at han – bl.a. grundet arbejde – ikke længere kan afse den nødvendige tid til opgaven som formand i OKS – han vil dog gerne fortsætte i bestyrelsen. Bestyrelsen vil gerne takke MM for hans store arbejde som formand, og ser frem til det fortsatte samarbejde med ham i bestyrelsen
 • LAL + TKN oplyste, at de også stopper deres bestyrelsesarbejde ved den kommende generalforsamling. LAL vil dog gerne påtage sig opgaver i OKS uden for bestyrelsen. TKN vil gerne sørge for en ordentlig aflevering/overlevering af opgaver også efter generalforsamlingen. Bestyrelsen takker også LAL og TKN for deres store arbejde gennem flere år, og ser også frem til fortsat at kunne byde dem velkommen på OKS
 • Bestyrelsen arbejder frem til generalforsamlingen på, at finde nye emner til bestyrelsen.

 

Næste møde i bestyrelsen er onsdag den 10. februar 2016, kl. 17.30 – 19.30

Information om cookies. Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungerer, med de giver også info om hvordan du bruger vores hjememside, så vi kan forbedre den for både dig og for andre. Cookie på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden accepterer du vores brug af cookies.
Luk