Menu

Referat bestyrelsesmøde 9. december 2015

Michael Johansen
27. december 2015 kl. 20:40

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

09. december 2015

Afbud: Michael Mai, Carsten Laursen

 

Dagsorden blev behandlet således:

1. Bordet rundt

 • JL har planlagt arrangement med vinsmagning i OKS den 4. februar 2016.
 • Aftalt med trænerne, at AS-holdet så vidt muligt spiller deres hjemmekampe lørdage kl. 14:00.
 • Tøjudvalget holder p.t. møder med evt. leverandører og planlægger at komme med oplæg til beslutning i bestyrelsen i januar 2016.
 • LB: arbejdes intenst med vagtplan for juletræssalg i OKS.

2. Økonomi

 • Generel drøftelse af budget for 2016 – endelig budget skal vedtages i januar
 • LB: nu hvor klubben har styr på økonomien er tiden inde til, at de forskellige udvalg i OKS får ’råderet’ over de tildelte budgetter – så bliver det nemmere at lægge underbudgetter og planlægge. Dette kræver også, at vi mere præcist får defineret og beskrevet de enkelte udvalgs opgaver og kompetencer.

3. SPARK

 • Lys på kunstgræsbane er justeret – der mangler en ekstra finjustering.
 • Der er laves plan for og fundet folk til evt. snerydning på kunstgræsbanen.
 • Problematik vedr. dræn af vand - PM og KL arbejder er på sagen.
 • Forestående aflevering af pavillonerne – PM og KL deltager og har lavet liste med ’opmærksomhedspunkter’

4. Evt.

 • 2. møde med foreningskonsulent omkring udvikling af ny strategi for OKS afholdes den 16. december – denne gang kun for bestyrelsen

Næste møde i bestyrelsen er onsdag den 13. januar 2016, kl. 17.30 – 19.30