Menu

Referat bestyrelsesmøde 18.februar 2015

Michael Johansen
02. maj 2015 kl. 16:32

 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

18. februar 2015

 

Mødt: Bestyrelsen - afbud fra Michael Johansen

Dagsorden blev behandlet således:

1) Bordet rundt

Ungdom er ved at have trænere på plads.

Der arbejdes fortsat med at udvikle hjemmesiden. Der kommer et oplæg ved næste bestyrelsesmøde.

Indbydelse til grønt møde: Palle deltager

OKS FA: Kører planmæssigt. Vi mangler sponsorer!

Pigeraket den 28/4 13-16


2) Spark
Status rapport: Første byggemøder er afholdt og gravemaskinerne er i gang.  Der er byggemøder hver 14 dag fremadrettet.
Gaver: Der kom penge ind til indkøb af bl.a. nye mål til kunstgræsbanen.


3) Renovering af klubhus:

Statusrapport: Der er lagt nyt tag på det flade tag over omklædningsrummene. Malerne er stadig i gang rundt i huset. Kælderen er færdig

Der skal opsættes nye lofter i omklædningsrummene inden sæsonstart. Udluftning i omklædningsrum renoveres.

Lås på klubhusets bagdør er udskiftet. Vi overvejer renovering/udskiftning af alle låse til helt nyt system.

Huset er gennemgået sammen med forsikringsselskab for at forebygge tyveri.

Klavs køber nyt TV til Cafeen.
    
4) Kantine
Michael M kommer med mindre input.

Åbningstider er drøftet. Som udgangspunkt skal der være åbent, når der er kampe på banerne. Vi skal have afdækket hvad der er behov for. Kantineudvalget kommer med forslag til åbningstider i samarbejde med Winnie.

Skal kaffemaskinen i forhallen nedlægges, hvis åbningstiderne udvides?


5) Børn/Ungdom

Ungdomsudvalget ønsker at være synlige for de enkelte årgange. Arbejder løbende på at finde trænere til alle årgange.

Ansøgning om tilskud til tur til Italien: 71 trænere og spillere skal af sted med bus.

Ansøgningen er behandlet i bestyrelsen og der kan ikke ydes tilskud til turen. 


6) Senior
Fra serie 4 har 7 spillere meldt sig ud.

Spillerne flytter af forskellige årsager. Status er pt. 4 seniorhold, hvor der er god opbakning.

Der er behov for et møde, hvor træningstider og træningsbaner koordineres mellem senior og ungdom. Palle, Kenneth og Michael M aftaler møde i kommende uge. Derefter afgøres det om der er behov for tider på andre anlæg. 

AC Odense: Der har været en del omtale i pressen, men ellers ikke nogen reaktioner

Kældertrup status: Der kommer stadig nye spillere og prøvetræner. Generelt ser det godt ud.


7) Økonomi:

Budget fremlagt for 2015. Der foretages mindre justeringer.

Budgettet er godkendt, men der skal fortsat arbejdes på at finde alternative indtægtsmuligheder.

Kan vi skaffe frivillige til Tinderbox og bod på stadion. Så er der indtægtsmuligheder der.

Det skal afklares hvor mange frivillige vi kan skaffe.

Vi ønsker ikke boden på stadion.


8) Generalforsamling

Afholdes 10/3 kl. 19.00
     -Valg af dirigent
     -Beretninger, er der ønsker om emner der skal tages op i disse.

     -Regnskab
     -Valg    
     -Hæder af folket
     -Forløb af GF

Drøftet.


9) EVT.

SPAR Nord Fond er ansøgt. 

 

Næste møde i bestyrelsen afholdes 1 time forud for generalforsamlingen - og således tirsdag den 10. marts 2015 kl. 18.00 (generalforsamling kl. 19.00).