Menu

Referat bestyrelsesmøde 16. september 2015

Michael Johansen
01. oktober 2015 kl. 21:39

 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

16. september 2015

 

Mødt: Bestyrelsen

Afbud fra: Lasse Bugge

 

Dagsorden blev behandlet således:

 

1) Bordet rundt

 • Kort drøftelse af matchfixing – der kendes ingen konkrete eksempler i OKS – men bestyrelsen melder ud at klubben naturligvis følger DBU´s regler og procedurer vedr. dette
 • OKS har vundet pokalfinalen for serie 3 – 5 hold – tillykke!
 • PM laver ansøgninger til Odense Kommunes 2:1 pulje

2) Økonomi

 • Økonomien ser ok ud – men vi skal holde igen med udgifterne de sidste måneder af 2015

3) SPARK

 • Forsikringssag vedr. genopretning af kunstgræsbane er afklaret – banen bliver på forsikringens regning repareret når vi går på græs i foråret 2016
 • Vi afventer endelig færdiggørelse af pavillon-området samt endelig ’aflevering’ af det samlede projekt
 • Det er lykkedes, at få nogle ekstra ting med indenfor budgettet

4) Diverse projekter

 • Diverse større projekter på OKS prioriteres når økonomien er til det

5) Trænere og lederes brug af Facebook

 • På baggrund af konkret henvendelse understreger bestyrelsen, at trænere og ledere i OKS udelukkende benytter særlige ’Holdprofiler’ på FB til kommunikation med spillere og forældre, og ikke deres private FB-profil.

6) Spilledragter

 • OKS spilledragter (med rød/hvid stribede bluser) benyttes til alle OKS kampe hjemme og ude – med mindre dommeren beder om noget andet.
 • Dette meldes ud på mail til alle trænere/ledere i klubben

7) Liverpool FA i uge 42

 • KL ansvarlig – melder ud hvis han har brug for hjælp
 • Planlægges ’side-event’ for voksne fredag aften

8) Opfølgning på bestyrelsens strategiforløb

 • Der orienteres om den igangsatte proces på hjemmeside og FB – MJ laver tekst
 • Drøftelse af videre proces – der afholdes møde med konsulent fra Odense Kommune
 • Der etableres et forretningsudvalg i OKS – FU består af MM, KL, LB samt PM

9) EVT.

 • Kort drøftelse af kontingentrestancer – Stage og LAL følger op

Næste møde i bestyrelsen er onsdag den 21. oktober 2015, kl. 17.30 – 19.30