Menu

Referat bestyrelsesmøde 14. januar 2015

Michael Johansen
02. maj 2015 kl. 16:31

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

14. januar 2015

 

Mødt: Bestyrelsen - afbud fra Henrik Pedersen

Dagsorden blev behandlet således:

 

0. Møde med evt. ny samarbejdspartner

- Indledende drøftelse med ny mulig samarbejdspartner - MM, KL og MJ fortsætter drøftelserne

1. OKS 85 år

- OKS fylder 85 år den 30. januar 2015 - der afholdes arrangement som kombineres med 1. spadestik på SPARK

2. Tinderbox-festival medvirken af foreninger

- Odenses nye festival - Tinderbox - afholder torsdag den 15. januar 2015 informationsmøde vedr. foreningers medvirken med frivillige til festivalen - MM deltager

3. Juletræssalg

- Juletræssalg i OKS i 2014 er gået ’trægt’ - bestyrelsen overvejer og ’nytænker’ et evt. salg i efteråret 2015

4. SPARK

- 1. spadestik den 30. januar 2015 med deltagelse af Borgmester Anker Boye

5. Økonomi

- Bestyrelsen afholder ekstraordinært møde om regnskab og budget den 28. januar 2015

6. Ungdomsafdelingen

- LB orienterede om status i ungdomsafdelingen - der er bl.a. tanker omkring ny struktur i afdelingen - der arbejdes videre med dette

7. Seniorafdelingen

- TKN orienterede om status i seniorafdelingen - der er god stemning i kældertruppen og der har stort set ikke været afgang af spillere - til gengæld er flere nye kommet til. Der arbejdes på ansættelse af ny træner til 2. holdet samt ny sportschef

8. Bordet rundt

  • Renovering af kælder samt maling af klubhuset skrider godt frem
  • Projekt omkring nyt tag i den lave ende af klubhuset afsluttet
  • Atter har der været indbrud - PM laver oplæg vedr. procedure omkring nøgler, låsning af døre, m.v.
  • PM får ny praktikant
  • Ny hjemmeside - CL i spidsen for dette

9. Eventuelt

- intet til dette pkt.

Næste møde er onsdag den 18. februar 2015 kl. 18.30.