Menu

Referat af bestyrelsesmøde den 11. november 2015

Michael Johansen
24. november 2015 kl. 07:52

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

11. november 2015

 

Mødt: Bestyrelsen

Afbud: Jens Henningsen

 

Dagsorden blev behandlet således:

1) Bordet rundt

 • OKS laver salg af juletræer i december i samarbejde med Superbrugsen på Rødegårdsvej – KL står for kontakt
 • JH sygemeldt indtil videre
 • CL fortsætter med at trykke kampprogrammer
 • KL: Indgået samarbejdsaftale med Liverpool Fanclub Odense omkring brug af faciliteter i OKS
 • KL: det nye lys er sat op på kunstgræsbanen og justeres i løbet af de næste dage – nyt hegn er ligeledes ved at blive sat op
 • KL: KL og PM har deltaget i tur til DM-finale med AC Odense – alle er glade for samarbejdet mellem OKS og ACO, som fortsætter i 2016
 • LB: der arbejdes fortsat med at sikre trænere til alle hold i Ungdom – ser fornuftigt ud p.t.
 • LB: har været afholdt trænerafslutning i Ungdom – stor tilslutning
 • TKN: OKS har været vært for møde for DBU Sjælland og DBU Jylland vedr. U21 rækken – gruppen vil fortsætte fællesmøder i OKS
 • FU drøfter kantinedriften på kommende møde
 • Seniorudvalget og Ungdomsudvalget drøfter fælles udspil vedr. Målmandstræning i OKS

2) Økonomi

 • TKN gennemgik budgetopfølgningen – det ser generelt fornuftigt ud for 2015, der kan dog blive problemer med at ’lægge til side’ til kunstgræsbane – meget naturligt her i ’År 0’ med store investeringer
 • Budget 2016 drøftes på næste møde i bestyrelsen
 • LB ønskede, at de forskellige udvalg – herunder Ungdomsudvalget - får mulighed for at råde over eget budget så det er nemmere at planlægge – enighed om, at dette er en god ide, som der arbejdes frem mod i 2016

3) Generalforsamling 2016

 • Drøftelse af bestyrelsessammensætning efter GF
 • TKN og LAL meddelte, at de udtræder af bestyrelsen til GF
 • Nye medlemmer til bestyrelsesarbejdet skal derfor findes

4) EVT.

 • Drøftelse af behov for Ungdomskoordinator til implementering af ’rød tråd’ – drøftes i forbindelse med Strategiforløb
 • OKS har nogle pladser på kursus i 1. hjælp – LB koordinerer med Henrik P

Næste møde i bestyrelsen er onsdag den 9. december 2015, kl. 17.30 – 19.30