Menu

Referat bestyrelsesmøde 13. august 2014

02. maj 2015 kl. 16:23

Mødt: Bestyrelsen – afbud fra Michael Mai og Allan Nielsen

Dagsorden blev behandlet således:

1. Orientering (bordet rundt)

- Diverse orientering fra Inspektør (deltog ikke i mødet):

 • Har modtaget forespørgsel om udlån af klubhus til konfirmation. Bestyrelsens beslutning vedr. dette: Klubhuset skal udelukkende benyttes til ’fodboldrelaterede aktiviteter’ (f.eks. arrangementer for klubbens hold, træningslejre, fodboldskole, m.v.) samt til aktiviteter arrangeret af OKS (herunder Café OKSen)
 • Henvendelse fra person der ønsker, at OKS finansierer hans erhvervelse af dommerkort – men til gengæld efterfølgende ønsker at ’betale tilbage’ ved at dømme kampe (gratis) for OKS – dette blev godkendt.

Det blev i denne forbindelse besluttet, at inspektøren står for al dommerpåsætning til kampe

 • Henvendelse om brug af ’rigtige dommere’ for U12A + U13 (8-mands hold nye regler) da ’forældre-dommere’ ikke altid har den fornødne kompetence og erfaring til disse kampe – godkendt – øvrig behov for brug af dommere i ungdomsrækkerne drøftes i ungdomsudvalget
 • Forespørgsel om midler til bl.a. træningskampe i U19 – drøftes i ungdomsudvalget

- HP orienterede om, at der fortsat er stor tilstrømning til pigefodbold, hvilket er meget glædeligt men skaber udfordringer med at finde trænere til alle hold

- Afvikling af fodboldskolen forløb rigtigt godt - der er godt styr på stort set alle dele. Der blev aftalt møde i uge 43 vedr. sponsor-arbejde i forbindelse med fodboldskolen 2015 med deltagelse af HP, KL, LB samt Thomas Sandberg.

2. Diverse punkter til beslutning

- Vimpler med klublogo

 • Det blev besluttet, at der indkøbes vimpler med klublogo - Ungdomsudvalget beslutter retningslinier for brug

- Bestyrelsesforsikring

 • Det blev besluttet, at punktet udskydes til umiddelbart efter nytår

- Liverpool Football Academy

 • OKS og Liverpool Football Academy afholder fælles fodboldskole 16.-18. oktober 2014. Det planlægges en masse ’side-arrangementer’ i forbindelse hermed. KL holder møde med LFA samt Liverpool Fanclub Odense vedr. fælles aktiviteter

- Odense Sportslotteri

 • Henvendelse fra SIKO vedr. deltagelse i Odense Sportslotteri - OKS siger pænt ’Nej tak’ til deltagelse

3. Økonomi

- TN orienterede om økonomi - ser fortsat fornuftigt ud.

4. SPARK

- Status på SPARK

 • Endeligt udbudsmateriale ved at blive færdiggjort
 • Der arbejdes sammen med kommunen på at for byggetilladelse på plads
 • Der skal påregnes ekstra udgifter i forbindelse med rensning af overfladevand fra anlægget - dette indregnes i nyt driftsbudget
 • Afhængig af vejret påregnes 1. etape - kunstgræsbane - færdigbygget sidst på året

5. Senior

- TN orienterede om status i seniorafdelingen

 • Der er forsat nogle udfordringer med at få alle trænerposter besat

6. Ungdom

- LB orienterede om status i ungdomsafdelingen

 • Der afholdes ’opstartsmøde’ med alle trænere den 22. august 2014
 • Drøftelse af muligheden for at indføre afdelingsledere i ungdomsafdelingen

 7. Eventuelt

- Opfriskning af OKS-hjemmeside afventer nyt klub-system fra DBU som forventes lanceret i august 2014.

(status på dette og eksempler på systemet kan ses på Facebook-siden ’Klub-CMS’)

- Pkt. til næste bestyrelsesmøde vedr. medlemsstatus og -udvikling

- Der er hjemtaget 2 tilbud på reparation af tag på - vi vælger det billigste - proces koordineres med OKS Old Boys

 

Næste møde er onsdag den 10. september 2014 kl. 18.30 (Husk spisning og penge)

Information om cookies. Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungerer, med de giver også info om hvordan du bruger vores hjememside, så vi kan forbedre den for både dig og for andre. Cookie på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden accepterer du vores brug af cookies.
Luk