Menu

Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde 29. juni 2013

02. maj 2015 kl. 13:56

REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT BESTYRELSESMØDE

(lørdag den 29. juni 2013)

Deltagere: Bestyrelsen, AS træner John Andersen (JA) og Ungdomssportschef Michael Petersen (MP) deltog i 1. del af mødet – afbud Carsten Laursen

Mødet blev afholdt i forlængelse af ordinært bestyrelsesmøde den 19. Juni 2013, hvor man ikke nåede alle dagsordenspunkter.

1. Oplæg om seniorafdelingen v/John Andersen

- JA gennemgik processen omkring ansættelsen af Sportschef Mads Bøje samt MB´s ansvarsområder, herunder sponsorarbejde – Troels og Michael holder møde med MB umiddelbart efter sommerferien for at koordinere principper og standardkontrakter for sponsorarbejdet

- JA orienterede om status på arbejdet med 1. holdstruppen – ’Kældertruppen’ og de udviklingsplaner, der er i seniorafdelingen for næste sæson. JA og MP gennemgik desuden planerne for samarbejdet mellem de ældste ungdomshold og seniorholdene

- Bestyrelsen bakker op om JA’s og MP´s planer for at skabe gode udviklingsmiljøer i klubben for både egne spillere og spillere, der kan tiltrækkes til klubben. Enighed om at spillere i OKS ikke skal tiltrækkes med ’penge’ men derimod med gode muligheder for udvikling

2. Drøftelse af mulighederne for yderligere lønnet medhjælp i klubben

- Udover inspektøren Kromann og kantineleder Winnie er der mulighed for at få tilknyttet en administrativ medarbejder til kontorarbejde i et antal timer i klubben med kommunalt tilskud. Bestyrelsen drøftede mulighederne og blev enige om at gøre dette og evaluere ordningen efter en prøveperiode på 2 måneder

3. Diverse vedr. kantinen

- For at kunne have åbent i kantinen i det fornødne antal timer er det nødvendigt, at have frivillig hjælp sammen med og udover kantinelederen. Bestyrelsen vedtog, at afsætte – den i øvrigt beskedne – økonomi til såkaldte ’Pølsetangskurser’, som er forudsætningen for at kunne hjælpe til og sælge madvarer i kantinen. Kursister skaffes af både Winnie samt nogle bestyrelsesmedlemmer

- Det undersøges hvad det vil koste at opgradere Dankort-maskinen til også at kunne tage MasterCard, som mange børn og unge har

- Michael ansøger Albanifonden om støtte til indkøb af ekstra komfur

4. Eventuelt

- Samarbejdet mellem OKS og Ubberud om kvindehold blev drøftet. Holdet er rykket op i 2. division – konsekvenserne af dette har været drøftet mellem de 2 klubber. Begge klubber bakker fortsat op om samarbejdet og afsætter de fornødne ressourcer bl.a. til transport

- OKS har fået mulighed for at afholde DBU Dommerkursus i efteråret 2013. Der arbejdes videre med dette og evt. kursister fra OKS udvælges og kontaktes

- Oplæg om OKS Sportsuge i 2014 er godkendt og arbejdsgruppen har igangsat det videre arbejde med projektet

- Allan og Troels gav kort status om klubbens økonomi – det ser p.t. fornuftigt ud men der skal fortsat være meget stram budgetstyring samt fortsættes den gode indsats vedr. indkrævning af kontingentrestancer

- OKS har fået 75.000 kr. i støtte fra Odense Kommunes 2:1 Pulje til udskiftning af tag – arbejdet igangsættes hurtigst muligt og kræver også frivillige hænder

- Henrik gav status på Football Academy i uge 27, hvor over 160 børn deltager

 

Næste møde er den 14. august 2013 kl. 18.30

 

Information om cookies. Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungerer, med de giver også info om hvordan du bruger vores hjememside, så vi kan forbedre den for både dig og for andre. Cookie på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden accepterer du vores brug af cookies.
Luk