Menu

Referat bestyrelsesmøde 19. november 2012

02. maj 2015 kl. 13:48

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Deltagere:  Bestyrelsen – afbud Jakob, Allan, Camille M og udtrådt Camilla Voigt.

Tilforordnet: Jørn Erik
Dagsorden fremsendt inden mødet blev behandlet således:

1. Godkendelse af referat
Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendtes uden bemærkninger. 

2. Orientering siden sidst
Formanden: Der har været afholdt møde med Støtteforeningen samt diverse seniortrænere. Der er indledt et samarbejde med et eventfirma, der gerne vil låne vores faciliteter. JH fortsætter som repræsentant for DS kreds 2 i DBU.  
Ungdomsudvalg: I forbindelse med HCA Games afholder OKS et U13 elitestævne i august.
Damer/piger: Vi har ca. 50 piger i gang med træning på 2 skoler. 
Øvrige: Der har været møde i det selvbærende lokalsamfund. Der er sendt ansøgning til forstadspuljen vedrørende etablering af fitness.

3. Økonomi
Økonomien i 2012 ser rigtig skidt ud. Vi har generelle budgetoverskridelser samt investeringer i forbindelse med etablering af SPARK. Likviditeten vil være meget stram i den kommende tid. Vi kan kun honorere de absolut nødvendige udgifter. 

4. Budget 2013
Budgettet var ikke helt færdig. Der afholdes budgetmøde onsdag den 28. november 2012 kl. 18.

5. Oplæg vedrørende klubtilbud
Ideen er god, men det fremlagte oplæg var ikke bæredygtigt. Der arbejdes videre herunder med en nøjagtig budgetoversigt.

6. Juletræer
Åbningstider mv. er meldt ud på hjemmesiden. Opgaver er fordelt rimeligt i bestyrelsen, men vi mangler stadigvæk flere ”gratis” hænder.

7. Eventuelt
Vi er godt i gang med den nye tøjsponsor Mitre. Troels forestår al salg/indkøb/kontakt.
Vi vil forsøge at stable sponsorarrangement mv. på benene i 2013.
Karsten Lauersen har meldt sig som muligt bestyrelsesmedlem. Vi skal stadigvæk arbejde videre på rekruttering.
Seniortræner har ytret ønske om træningslejr. Vi afventer godkendelse af budget.

Næste bestyrelsesmøde er den 12. december 2012 kl. 18.30
Der henstilles at alle møder frem til tiden, og er parat kl. 18.30.