Menu

Referat bestyrelsesmøde 18. juli 2012

02. maj 2015 kl. 13:45

Deltagere:  Bestyrelsen – afbud Allan, Palle og Michael
Suppleanter – ingen

Dagsorden fremsendt inden mødet blev behandlet således:

1. Godkendelse af referat
Det fremsendte referat blev godkendt og underskrevet.

2. Meddelelser
Ansættelse af ny dametræner blev offentliggjort og godkendt. I forbindelse med trænerskifte og ”transfermarked” har der været en del henvendelser fra kældertruppen, som formanden har svaret på.

3. Økonomi og kontingent
Økonomien i klubben er stadigvæk presset. På næste bestyrelsesmøde skal der foreligge budgetopfølgning. Kontingenter er udsendt.

4. Mutopia – økonomi mv.
HP kontakter Mutopia med henblik på afdragsordning. Vi har ikke penge i klubben til at honorerer regninger fra Mutopia. Dialog med Old Boys samt Fonde har første prioritet.

5. Dagsorden til Old Boys møde
Bestyrelsen vedtog de 3 punkter som vi finder presserende. JH indkalder til møde.

6. Status på tøjsponsorproces
Vi mangler at tale med Puma (JP) og Adidas (JH). JP kontakter Mette hos Sport Direct for at få opgjort indkøb i 2011 og 2012.

7. Møde med inspektør
I forbindelse med at Jørn Erik tiltræder i jobprøvning skal arbejdsopgaver mv. fordeles og aftales med inspektøren. JP og TKN afholder møde med inspektøren. For fremtiden er JP ansvarlig for bygninger og areal, mens TKN har det administrative ansvar.

8. Drøftelse af kantinen
Hele kantinedriften blev drøftet, herunder hvorvidt den evt. skal forpagtes ud. Bestyrelsen er ikke helt tilfredse med det nuværende setup. Der er vedtaget nogle ændringer, og vi kører videre i efteråret.

9. Eventuelt
Der var et par drøftelser under punktet. Bestyrelsen foreslår sammen med seniorudvalget at hjemmekampe for DS i efteråret 2012 bliver med fri entre. Vi vil gerne have flere af klubbens medlemmer til at støtte op om klubbens 1. hold. Samtidig møder vi hold fra Sjælland i samtlige hjemmekampe.

Næste møde er den 12. august 2012 kl. 18.30
Der henstilles at alle møder frem til tiden, og er parat kl. 18.30.