Menu

Referat bestyrelsesmøde 11. april 2012

02. maj 2015 kl. 13:41

Deltagere:  Bestyrelsen – afbud: Allan og Kenneth
Suppleanter – ingen

Referat fra sidste møde blev godkendt og underskrevet
Dagsorden fremsendt inden mødet blev behandlet således:

1. Orientering
Der har været arbejdet med den røde tråd i forhold til senior/U21/U19. FBU har bekræftet deres interesse for SPARK og kulturhus. U15 piger mangler spillere mv. PM tager sig af dette. JH og HP er inviteret til workshop vedrørende lokalområdet. FBU har indstillet JH til DBU´s samfundsgruppeudvalg. Vi har indstillet Henrik Kromann til børneudvalget og Torsten Bargholt til ungeudvalget.

2. Status på tøj- og merchandiseaftale og tidsplan
Vi har modtaget tilbud fra Kappa samt interesse fra Mitra. Mette hos SportDirect er i gang med at arrangere et møde med Nike. JP tager kontakt til adidas (Rene) og MM tager kontakt til Hummel med henblik på et møde. JH følger op på henvendelse fra Stadium.

3. Evaluering af kontingentudskrivning
Der er kommet flere indbetalinger end tidligere. Torsdag er debitorlisten ajour og rykker-procedure kan igangsættes. MM tager sig af senior, Tine damer og JP,PM ordner ungdom. Spillere der ikke betaler eller har afdragsordning kan ikke træne/spille.


4. Status og videre strategi for SPARK-indsamling
Indsamling er sat i gang på hjemmesiden, men pengestrømmen er aftaget. Roll UP og indsamlingsbøtter er på vej. Vi arbejder videre med de valgte ambassadører. HP efterlyste nye tiltag.  Vi sætter noget op i forbindelse med hjemmekampen mod MG&BK. Derudover afventer vi Mutopias fundraising.


5. Merbevilling til Dame Senior
Der er kommet nogle gode ønsker fra dame senior. Bestyrelsen har besluttet at budgettet for 2012 ikke kan udvides. Vi har tidligere vedtaget at arbejde med særskilt budget for 2013, og vil gerne mere på den lange bane. Akut er vedtaget, at arbejde på at finde en yderligere træner, da spillertruppen nu er oppe på 30 spillere. Der arbejdes desuden videre med træningstøj mod egenbetaling. Dame senior kan også indgå en behandling hos Fys tilknyttet DS.


6. Praktiske projekter
Med udgangspunkt i det vedtagne budget for 2012 har vi ikke økonomisk råderum til at opfylde de fremsatte ønsker. Der er afsat 2.000 kr. til renovering af køkken. Arbejdet sættes i gang indenfor de næste 3 uger.

7. Eventuelt
Det blev drøftet en del problemstillinger og tiltag. Sodavandsautomaten er enten tom eller ”stjæler” pengene. JP kontakter Albani for evt. løsning. Ejendommens vedligeholdelsesstand er kritisk på en del punkter. Dette og et par andre forhold skal vi have en dialog med Støtteforeningen om. JH arrangerer et fælles bestyrelsesmøde.

Næste møde er den 9. maj  2012 kl. 18.30
Der henstilles at alle møder frem til tiden, og er parat kl. 18.30.