Menu

Referat bestyrelsesmøde 24. maj 2011

02. maj 2015 kl. 13:32

Referat af Bestyrelsesmøde, onsdag den 24/05/2011

Deltagere: Bestyrelsen – afbud Michael – afbud Trille

Suppleanter: afbud Kenneth

1. Orientering siden sidst

Formanden: Løsning af praktiske problemer

Sponsorudvalg: Der arbejdes hårdt

Ungdomsudvalg: Vi har modtaget 2.500 i forbindelse med Alliancens jubilæum. Trænerkabalen til efter sommerferien er ved at gå op.

Seniorudvalg: Der har været afholdt trænermøde. 1. holdet samler stadigvæk en del point, og kan rykke op.

Visionsgruppen: Sidste hånd er lagt på planen for OKS Idræts- og Kulturcenter. Udvalget søger midler hos diverse fonde i denne uge. Ishuset er revet ned, og byggetilladelse er på vej.

Trænerudvalg: Der arbejdes med den røde tråd. Der er en tavle med træneroversigt på vej. Den kommer til at hænge i mellemgangen.

2. Økonomisk status

Sponsorindtægterne er løftet. Der er lidt penge på bogen i øjeblikket, men samtidig en del udgifter på vej. Vedrørende kontingentrestancer er følgende vedtaget:

A: Restancer for 2011 er runddelt til bestyrelsen som giver mundtlig rykker. Hvis der ikke betales inden 10/6, vil den pågældende spiller blive udelukket.

B: Vi laver et udvalg/kontingentdag til inddrivelse af ældre restancer.

3.

Punktet udgik.

4. Strategi for ansættelse af mere personale

Ansættelse af afdelingsansvarlige ungdomskonsulenter samt administrativt personale blev drøftet. Yderligere arme og ben vil kunne rykke organisationen, men der skal være økonomi til det først.

5. U/Elite

Det er besluttet, at OKS vil ansøge og gå målrettet efter at opnå en T-licens. Samarbejde med FC Fyn og Næsby er til revision i øjeblikket. Beslutninger tages i de næste 14 dage.

6. Status på sponsorarbejde

Arbejdet skrider fremad, men det er tidskrævende. Der efterspørges alt mulig hjælp. Der arbejdes stadigvæk på evt. salg af brætspil.

7. Oplæg fra seniorudvalget vedrørende budget for 1. senior

Oplægget blev drøftet indgående, og bestyrelsen er i tænkeboks.

8. Ansøgning om driftstilskud mv. til banepasning

Bestyrelsen er ikke tilfreds med Kommunens pleje af banerne. Der afholdes møde i morgen med Odense Kommune.

9. Eventuelt

Der arbejdes på at udvikle pigeafdelingen. Vi mangler en afdelingsleder.

Canal Digital søges opsagt !

 

Næste møde er den 15. juni 2011 kl. 18.30

Der henstilles at alle møder til tiden og er parat kl. 18.30.