Menu

Referat bestyrelsesmøde 14. december 2011

02. maj 2015 kl. 13:36

Onsdag den 14. december 2011
Deltagere:  Bestyrelsen – afbud Henrik
Suppleanter – afbud Kenneth
Tilforordnet – Johnny Poulsen (Sportsteam) 

Dagsorden fremsendt inden mødet blev behandlet således:

1. Godkendelse af referat
Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendtes uden bemærkninger.

2. Orientering siden sidst
Formanden: Vi skal deltage i DBU Fyns repræsentantskab primo januar. Jens og Michael deltager. Jens, Torsten og Kromann er valgt som repræsentanter for DS klubberne i forhold til DBU. 
Sponsorudvalg: Se særskilt punkt. 
Ungdomsudvalg: Der er igangsat arbejde omkring ”den røde tråd”. 11. marts 2012 kommer FC Nordsjællands akademiansvarlige og holder et indlæg.
Seniorudvalg: Se særskilt punkt. 
Hjemmesiden: Webmaster kunne godt ønske sig indlæg fra alle afdelinger. Der skal hermed lyde en opfordring til alle trænere/ledere. OKS overvejer at gå på facebook. Torsten og Bjarne laver et oplæg til næste bestyrelsesmøde.

3. Nyt samt opsamling på sponsorarbejde
Sponsoraftale med Albani er forlænget. Julekort til sponsorer er udarbejdet og udsendes i de næste dage.

4. Orientering om nyt seniorudvalg (Sportsteam)
I forbindelse med udskiftning af sportschef mv., har der meldt sig friske folk på banen med et oplæg til et nyt Sportsteam. Oplægget er godkendt, og Sportsteamet har fået fastlagt sine arbejdsbetingelser.

5. Orientering om OKS ledelsesgrundlag og aftaler om datoer vedrørende funktions-beskrivelser
Det fremsendte materiale blev gennemgået og godkendt som arbejdstitel. Funktions-beskrivelserne igangsættes i starten af det nye år.

6. Budget
Det fremsendte udkast udvisende et overskud på 30 tkr. blev godkendt.

Der har været problemer med uacceptabel opførsel fra en forældre i ungdomsafdelingen. Vedkomne er bortvist fra OKS i forbindelse med både træning og kamp frem til 30/6 2012, hvor sagen vil blive revurderet.

Ordinær generalforsamling afholdes onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.00. På valg er formanden (Jens), Kenneth Kyed, Torsten Bargholt og Palle Mikkelsen

Næste møde er den 18. januar 2012 kl. 18.30 (Regnskab)

Der henstilles at alle møder frem til tiden, og er parat kl. 18.30.