Menu

Det fede fodboldmiljø

Bestyrelsen og ledelsen i Ungdomsafdelingen i OKS har igennem de seneste 1-2 år iagttaget nogle forskellige problemstillinger, som vi har drøftet klubbens samlede holdninger til og mulige løsninger på: 

 • Forskellige hold i årgangene i OKS får meget forskellige træningstilbud
 • Vi har igennem nogle år set, at der nogle gange forsvinder store grupper af spillere – nogle gange ligefrem hele hold - væk fra klubben af mange forskellige årsager
 • Der er på flere af klubbens ungdomshold – specielt på mange 1. hold – efter bestyrelsens mening - kommet en uhensigtsmæssigt stor fokus på at selektere, vinde og skabe resultater i en tidlig alder
 • Vi ser nogle hold få relativt store træningsmængder i en tidlig alder
 • I OKS er alle spillere meget velkomne – det gælder både spillere fra klubbens eget lokalområde og spillere fra andre dele af Odense/Fyn. Vi finder det dog uhensigtsmæssigt for kontinuiteten i årgangene og det sammenhængende klubmiljø, hvis spillere bruger OKS som midlertidig  ’transitklub/springbræt’ i en ambition om at spille på højere niveau end hidtil, og dermed kun har en meget kort tidshorisont for deres tid i klubben før de rejser videre.
 • Det er blevet sværere at skabe en sammenhængende klub på tværs af hold, årgange og afdelinger
 • Det er blevet sværere at fastholde spillere på de ældste ungdomshold U15-U19
 • Trænere, ledere og forældre savner retning, og efterspørger at OKS bliver mere tydelige i forhold til klubbens holdninger, værdier, målsætninger og principper

For at imødegå ovennævnte problemstillinger er bestyrelsen i OKS blevet enige om følgende grundlæggende principper for projektet ’Det fede fodboldmiljø for alle i OKS’, og det fremtidige arbejde i Ungdomsafdelingen:

 • Alle ungdomsmedlemmer i OKS skal have gode træningstilbud med kvalificerede trænere
 • Alle hold i en årgang træner sammen med ét fælles træner-team
 • Træningskvalitet, glæde, fællesskab og en legende tilgang til fodbold er vigtigere end resultater og store træningsmængder på kort sigt
 • Så mange spillere som muligt, i så lang tid som muligt – med så stor kvalitet som muligt
 • Gode oplevelser gennem fælles ture og arrangementer i hele årgangen opprioriteres