Menu

Forventninger til trænere og ledere

For trænere og holdledere i OKS er attitude afgørende for en god træning og for at bevare en god kemi mellem spillere, trænere og forældre. Han/hun skal fremstå med en god sportslig, menneskelig og værdsættende attitude både i Klubben, til kampe og til stævner.

OKS har en samlet og entydig holdning til alkohol, tobak og andre rusmidler i forbindelse med ungdomsarbejde:

Ungdomstrænere og ledere må ikke indtage eller være påvirket af alkohol eller andre rusmidler i forbindelse med deres arbejde i klubben. Dette betyder, at hvis en træner eller leder på noget tidspunkt indtager alkohol eller rusmidler i forbindelse med sit arbejde i klubben, vil samarbejdet kunne blive ophævet af klubben. Vi tilbyder dermed spillere og forældre en forening, hvor man kan have tillid til at trænere og ledere ikke er påvirkede af alkohol eller andre rusmidler. Man skal også være opmærksom på at man ikke må ryge tobak når man er sammen med ungdomsspillere. Dette gælder både til træning og kamp.

Det er også vigtigt, at vores trænere og holdledere er nærværende til træning og kampe. Derfor bør vores trænere og holdledere begrænse brugen af sådanne til vigtige opkald, tidstagning eller andet relevant og ikke checke sociale media eller tekste beskeder til venner m.m. som kan vente.