Menu

Forældremøder

 

Det anbefales, at der med passende mellemrum afholdes informationsmøder for forældrene. Hvis der afholdes informationsmøder, er det vigtigt, at klubbens ledelse er repræsenteret. Ikke for at blande sig, men for at bakke dig op. Kontakt derfor altid din ungdomsudvalget, inden du afholder informationsmøder.

Tænk også meget over om der er behov for et møde. Informationer kan også gives på anden vis, f.eks. via mails, breve, opslag på hjemmeside etc. Det der er vigtigt er at man sikrer sig at alle modtager informationen. Dette er afsenders ansvar.


Det er vigtigt, at et informationsmøde ikke udvikler sig til at være et møde, hvor enkeltsager diskuteres, f.eks. hvorfor får spillerne ikke lige meget spilletid, hvorfor starter mit barn altid ude, osv.