Menu

Indmeldelser / Udmeldelser/Spillercertifikat

Indmeldelse

I forbindelse med indmeldelse kan trænere og holdledere henvises til klubbens hjemmeside. I forbindelse med indmeldelse skal forældrene gøres opmærksomme på indmeldelse foregår via MitDBU og der derfor skal oprettes en DBU profil.

Som trænere / holdledere må vi aldrig tage mod betaling af kontingent. Medlemmet modtager en opkrævning fra klubben som skal anvendes ved betaling.

Udmeldelse

Hvis du skal udmeldes af OKS og flytte til en anden klub, skal du først indmelde dig i din nye klub med følgende oplysninger.

  • Afleverer dit fulde navn
  • Fødselsdato
  • Hvilken afdeling du skal indmeldes i hos din nye klub
  • Navnet på den klub du skal meldes ud af - altså OKS

Så sker udmelding af OKS automatisk og din nye klub får elektronisk tilsendt dit spillercertifikat. 

BEMÆRK - spillercertifikat er nu digitalt, og udleveres ikke længere i papirform.

Hvis du blot skal udmelde dig af OKS, for ikke igen at spille fodbold skal du skrive en mail til medioks@hotmail.com med dit fulde navn, adresse og fødselsdato. Udmeldelse træder i kraft i forbindelse med næste kontingent opkrævning.